پروژه‌ها و سوابق شرکت مصورسازان پروژه

خدمات مستند سازی پروژه، مدیریت دانش، عکس برداری دوره ای وتصویر برداری از پروژه فاز3 اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس ادامه...
تهیه پکیج توجیه تأخیرات، اضافه کاری ها و برآورد مالی اضافه کاری ها ادامه...
خدمات راه اندازی و پیاده سازی سامانه Microsoft Project Srever 2007 و Microsoft Office SharePoint Server 2007 ادامه...
ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه، پیاده سازی PMIS شامل سیستم کنترل مدارک مهندسی، مدیریت کالا و تدارکات، مدیریت اجرا ادامه...
خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در مراحل ساخت فونداسیون تجهیزات، عملیات عمرانی، نصب علایم الکتریکال، تست و راه اندازی ادامه...
ارائه خدمات دفتر فنی و برنامه ریزی و کنترل پروژه ادامه...
ارائه خدمات برنامه ریزی، کنترل پروژه و مستند سازی پروژه ادامه...
دوره آموزش "Microsoft Project Server" در بهار 1389 در شرکت فن آوری اطلاع رسانی ایتا (ITA) برگزار شد. ادامه...
خدمات ارائه آموزش، مشاوره، برنامه ریزی، کنترل هزینه، مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت تسهیلات بانکی ادامه...