برنامه ریزی و کنترل پروژه مديريت موجودي انبار پاي كار و باز سازی دکل حفاری تحت نرم افزار Oracle – Primavera P6/شرکت حفاری شمال

فعالیت های اصلی پروژه مدیریت موجودی انبار پای کار

 1. اخذ ليست موجودي قطعات و ليست اقلام مورد نياز 3 ماهه در بخش تعمیرات شامل مکانیک، برق، ابزار دقیق و  بخش عملیات شامل گل شناسی، ابزار در گردش، حفاری
 2. اخذ گزارش بازرسی دکل و تهیه درخواست اولیه کالا در بخش مهندسی
 3. تهیه گزارش Balance Material در بخش پروژه ها
 4. تامین کالا در بخش بازرگانی
 5. تأمين فضاي لازم و مناسب جهت قطعات، برنامه ریزی و ارسال قطعات به دکل و برگشت قطعات اضافی
  برنامه ریزی آموزشی و آموزش انبار داران

فعالیت های اصلی پروژه بازسازی دکل NDC110

 1. تجهیز کارگاهی
 2. ترخیص دکل
 3. عملیات تست خیر مخرب NDT
 4. تعمیرات سازه و زیر سازه دکل
 5. Sand Blast & Painting
 6. تعمیرات بخش مخازن
 7. تعمیرات Piping ، اتصالات و شیرآلات
 8. تعمیرات تجهیزات Solid Control
 9. Painting
 10. تعمیرات تجهیزات برقی
 11. تعمیرات تجهیزات مکانیکی
 12. تعمیرات تجهیزات الکترونیک
 13. تعمیرات تجهیزات ابزار دقیق و
 14. کالیبراسیون
قبلی