پروژه‌ها و سوابق شرکت مصورسازان پروژه

راه اندازی ماژول تایم شیت EPM در بخش مهندسی ادامه...
تهیه زمان بندی، مدیریت پیمانکاران در Project Server ادامه...
نصب و راه اندازی وپشتیبانی Primavera EPPM ادامه...
پیاده سازی و آموزش کنترل پروژه با Microsoft Project Server ادامه...
ارائه خدمات SharePonit وProject Server در بستر Cloud و CashFlow ادامه...
نصب، پشتیبانی و آموزش Oracle Primavera EPPM در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ادامه...
استقرار دفتر مدیریت پروژه PMO در سطح معاونت فناوری و اطلاعات (IT) و سیستم مدیریت پروژه سازمانی Microsoft EPM ادامه...