برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK/شرکت عمران شهرهای جدید

با توجه به گستردگی حجم پروژه ها و گستره جغرافیایی در استانهای مختلف کشور و نیاز مبرم به ارتباط مستمر و نظارت متمرکز پروژه ها در شرکت مادر تخصصی همچنین با عنایت به تعدد مجریان و مشاورین پروژه ها ، سامانه (EPM) محصول شرکت Microsoft بصورت تحت وب و در بستر شبکه جهانی اینترنت جهت جمع آوری داده ها، مدیریت، پردازش آنها و ارائه گزارشات لازم درحال بهره برداری می باشد .
لذا کلیه خدمات از طریق این سامانه و با استفاده از دیگر پایگاه های داده  موجود در سازمان از قبیل سامانه مسکن مهر، سامانه ثبت نام متقاضیان واگذاری مسکن مهر، سامانه جامع آماری  و … به انجام می رسد.
لازم به ذکر است در سامانه EPM شرکت مادرتخصصی و 18 شهر تابعه بیش از 6000 برنامه زمان بندی پروژه اعم از پروژه های شهری (ساخت مترو، تصفیه خانه آب و فاضلاب، بیمارستان و درمانگاه، مدرسه، مسجد، راه، فضای سبز، پروژه های مطالعاتی، اماکن تجاری و…)  و نیز پروژه های ساختمانی مسکن مهر ثبت شده است و این تعداد دائماً در حال افزایش می باشد که اطلاعات آنها می بایست توسط مشاور تجمیع و تحلیل گردد.
پروژه های ارایه شده از شرکت مهندسی مصورسازان پروژه ب شرکت عمران شهرهای جدید:
1. تهیه گزارشات دوره ای مورد نیاز شرکت مادر تخصصی با محتویات ذیل :
•    گزارشات جدولی مقایسه پیشرفت فیزیکی پروژه ها بصورت برنامه ریزی شده و عملکرد و انحراف از برنامه، برای مسکن مهربصورت تجمیعی و تفکیک شده برای هر شهر
•    گزارشات جدولی مقایسه پیشرفت برنامه ریزی شده و عملکرد و انحراف از برنامه برای پروژه های شهری
•    گزارشات جدولی مقایسه پیشرفت برنامه ریزی شده و واقعی به تفکیک عملیات اجرایی شامل اسکلت، سقف، سفت کاری، نازک کاری و …با معیار تعداد واحد انجام شده و برنامه ریزی شده
•    نمودار پیشرفت برنامه ریزی شده (S-Curve) و عملکرد کل پروژه های مسکن بصورت تجمیعی و تفکیک شده برای هر شهر
•    نمودار تعداد واحدهای قابل تحویل برنامه ریزی شده و عملکرد برای کل شهرها و هر شهر
•    نمودار میله ای عملکرد شهرها
•    نمودار میله ای عملکرد پروژه ها
•    نمودار گانت (زمان بندی) برای هر پروژه در قالب مقایسه زمان بندی اولیه، زمان بندی فعلی، میزان تأخیرات به وجود آمده و پیش بینی زمان اتمام پروژه ها
•    جدول وضعیت پروژه های مشخص شده در سهمیه افتتاحیه هر شهر
•    نمودار عملکرد فعالیت های پروژه های افتتاحیه
•    گزارش درصد رشد متوسط عملکرد هفتگی پروژه های مسکن مهر
•    جدول عارضه های ثبت شده در سامانه مدیریت مسکن مهر به تفکیک عارضه و استان
•    جدول مقایسه وضعیت عارضه های ثبت شده در سامانه مدیریت مسکن مهر
•    نمودار عملکرد پروژه های تعاونی های مسکن در شهرهای جدید کشور به تفکیک هر شهر
•    نمودار عملکرد پروژه های طرح خودمالکین در شهرهای جدید کشور به تفکیک هر شهر
•    نمودار عملکرد پروژه های طرح تفاهم نامه سه جانبه در شهرهای جدید کشور به تفکیک هر شهر
•    جدول روند اخذ تسهيلات بانكي در شهرهاي جديد براساس سامانه مدیریت مسکن مهر
•    دیگر گزارشات مورد نیاز شرکت مادر تخصصی بسته به نیاز کارفرما
2.  ارائه بازخورد به مدیران شرکت های عمران شهرهای جدید شامل موارد ذیل :
•    ارائه بازخورد تحلیلی از عملکرد شرکتهای تابعه طی گزارشات مدون
•    بررسی مشکلات و موانع و علل تأخیرات پروژه ها در قالب گزارشات مدون وتحلیلی
•    ارائه هشدار های مدیریتی در خصوص تأخیرات پروژه ها
•    رتبه بندی عملکرد شهرها در قالب مدلهای استاندارد
•    رتبه بندی پروژه ها و معرفی پروژه های برتر و پروژه های ضعیف در هر دوره
•    ارائه گزارش از عملکرد تیم کنترل پروژه مستقر در شرکت کارفرما
•    ارائه گزارش از نحوه به روزآوری اطلاعات توسط شهرها 
3. گزارشات دوره ای جهت ارائه به وزارت مسکن و شهر سازی شامل موارد ذیل :
•    گزارش برنامه و عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص پیشرفت فیزیکی در شهرهای جدید کشور
•    گزارش عملیاتی شدن پروژه های طرح تفاهم نامه سه جانبه در شهرهای جدید کشور به تفکیک هر شهر
•    عملکرد طرح تفاهم نامه سه جانبه در شهرهای جدید کشور
•    گزارش عملیاتی شدن پروژه های تعاونی های مسکن در شهرهای جدید کشور به تفکیک هر شهر
•    گزارش عملیاتی شدن پروژه های طرح خودمالکین در شهرهای جدید کشور به تفکیک هر شهر
•    گزارش مقايسه اي تسهيلات ساخت ثبت شده در سامانه مسكن مهر و اطلاعات ارسالي از بانك مسكن در شهرهای جدید كشور به تفكيك شهر جدید
•    گزارش مقايسه اي تسهيلات آماده سازي ثبت شده در سامانه مسكن مهر و اطلاعات ارسالي از بانك مسكن در شهرهای جدیدكشور به تفكيك شهر جدید
•    گزارش متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید
•    جدول  تعداد قرارداد  و تعداد متقاضیان ثبت شده در سامانه به تفکیک طرح های خودمالکین، تفاهمنامه سه جانبه و سایر طرح ها
•    نمودار روند ثبت متقاضیان
•    جدول مقایسه وضعیت عارضه های ثبت شده در سامانه مدیریت مسکن مهر
•    جدول عارضه های ثبت شده در سامانه مدیریت مسکن مهر به تفکیک عارضه و استان
•    جدول برنامه ماهيانه افتتاحات مسكن مهر در شهرهاي جدید
•    جدول وضعیت فرآیند واگذاری واحدهای مسکن مهر به متقاضیان واجد شرایط
•    گزارش مسکن مهر شهرهای جدید کشور در یک نگاه
4. پشتیبانی و نگهداری از سیستم EPM شامل خدمات ذیل :
•    راهبری سایت مدیریت پروژه ها
•    راهبری سایت های مستند سازی پروژه ها
•    بررسی صحت ورود اطلاعات ثبت شده توسط کارشناسان شهرها (Data Validation)
•    ایجاد و کنترل سطوح دسترسی
5. ارائه خدمات  Online بر روی سیستم EPM  شامل :
•    گزارش زمان بندی پروژه ها
•    میزان تأخیرات زمانی پروژه ها، عملکرد هر پروژه و عملکرد فعالیت های هر پروژه با نشانگرهای مدیریتی (Indicator)
•    ایجاد و مدیریت گالری تصاویر پروژه ها
•    ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی صورتجلسات برای پروژه ها یا شهرها
•    ایجاد تالار گفتگوی بر خط برای تیم کنترل پروژه و مدیران شرکت ها
6. آموزش و هماهنگی
•    برگزاری جلسات هماهنگی و آموزش  بصورت ماهانه برای کلیه کارشناسان کنترل پروژه شهرها
7. تهیه بانک های اطلاعاتی لازم توسط Share Point
•    بانک اطلاعاتی شناسنامه کلیه پروژه ها
•    بانک اطلاعاتی پروژه های قابل افتتاح
•    بانک مستندات و بخشنامه ها
8. پیگیری، کنترل، به روزآوری و ثبت اطلاعات در سامانه‌های شرکت به شرح ذیل:
•    سامانه املاک
•    سامانه حقوقی
•    سامانه منابع انسانی
•    سامانه گزارشات جامع
•    سامانه رفاهی
•    سامانه سرمایه گذاری خارجی
•    سامانه معماری و شهرسازی
•    سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر
•    سامانه مدیریت مسکن مهر
•    سامانه موافقنامه
•    سامانه کنترل پروژه و فرم‌های موجود در آن ( EPM )

کنترل پروژه های موجود در سیستم مدیریت پروژه (EPM) به شرح ذیل:

کنترل پروژه های شهر جديد انديشه (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد بهارستان (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد بينالود (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد پرديس (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد پرند (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد رامشار (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد رامين (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد سهند (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جدید شیرین شهر (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد صدرا (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد عاليشهر (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جدید علوی (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد فولادشهر (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد گلبهار (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد مجلسي (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد مهاجران (توضیحات بیشتر…)
کنترل پروژه های شهر جديد هشتگرد (توضیحات بیشتر…)

قبلی