پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی در بستر Microsoft EPM

 

خدمات نصب و راه اندازي، پياده سازي سازماني، مشاوره و آموزش
سامانه جامع مديريت پروژه بر مبناي

Microsoft Office Enterprise Project Management Solution
EPM

 
   
EPM يا Enterprise Project Management، نه يك نرم‌افزار ياسرور، بلكه راه‌حل جامعي (Solution) براي كنترل و مديريت پروژه‌هاي يك سازمان مي‌باشد. اين راه‌حل كمك مي‌كند تا مديران پروژه بتوانند پروژه‌هاي سازمان را بصورت متمركزي ايجاد و پيگيري نموده و به سرانجام رسانند. در اين سازمان فرضي، كاربران ومنابع مربوطه با مكانيزم‌هاي ساده و كارآمدي مي‌توانند نسبت به فعاليت‌هاي خود مطلع شده، پيشرفت آنها و ساعات كاركرد خود را گزارش داده و نهايتا در بوجود آوردن واستفاده از اطلاعات پروژه، به صورت متناسب سهيم شوند. همچنين مديران سازمان مي‌توانندگزارشات مورد نظر خويش را از اطلاعات سيستم كنترل پروژه سازمان استخراج نموده وآنها را مورد بررسي قرار دهند.
براي ارايه چنين راه‌حل جامعي ، سرور Microsoft Project Server به همراه نرم‌افزار كاربردي Microsoft Project Professional  وامكانات تحت وب Project Web Access در قالب گروهي از خانواده نرم‌افزار‌هاي Microsoft Office  گرد هم آمده و توسعه پيدا كرده‌اند.
 

 

Microsoft Project گروهي از محصولات هم‌خانواده را براي ارائه يك راه‌حل جامع مديريت پروژه (Enterprise Project Management Solution) گسترش داده است. اين solution محصولات زير را شامل مي‌گردد:
·         Microsoft Office Project Professional
نرم‌افزار كاملي كه مديران پروژه توسط آن پروژه‌ها و منابع سازماني را ايجاد و تغيير مي‌دهند. اين پروژه‌ها و منابع در بانك اطلاعاتي Microsoft Project Server ذخيره مي‌شوند. 
·         Microsoft Office Project Server
يك بانك اطلاعاتي Microsoft Project Server كه كاربرگ‌ها، گزارشات وضعيت، گزارشات و مدل‌هاي portfolio، منابع سازماني، يك قالب جامع سازماني (enterprise global template)، و الگو‌هايي (template) را براي تعريف سريعتر پروژه‌هاي جديد فراهم مي‌كند.
·         Microsoft Project Web Access
يك نرم‌افزار مبتني بر وب كه به اعضاي تيم (Team members)، مديران پروژه‌ها و منابع، و مديران سازمان اجازه مي‌دهد كه به اطلاعات Microsoft Project Server مانند كاربرگ‌ها و گزارشات دسترسي يابند.
·         Microsoft Office Portfolio Server
يکي از ابزارهاي جديد اين سلوشن مي باشد که به عنوان ابزار مديريت استراتژيک سازمان در دست مديران ارشد سازمان ها بوده و پايه اصلي فرايند هاي تصميم سازي  (Decision Making) در سازمان مي باشد.
 
 
 
 
با بكارگيري اين سيستم، متدولوژي‌ها و مفاهيم جديدي درسازمان شكل مي‌گيرند كه مي‌تواند در دستيابي سازمان به اهداف مورد نظر خويش راه‌گشاباشد. از اين دسته مي‌توان به مواردي همچون مفاهيم زير اشاره نمود:
 
·         متعارف سازي (Standardization) در سطح سازمان و براي همه پروژه‌هاي آن
·         پشتيباني ازانواع تقويم‌هاي كاري در سطوح فعاليت‌ها، پروژه‌ها و منابع سازماني
·         استفادهاز Outline Codeها براي تبيين ساختار شكست فعاليت‌هاي پروژه (WBS) يا سازمان (RBS)
·         استفاده از فيلد‌هاي سفارشي (Custom Field)از نوع متن، عدد، تاريخ،هزينه، تاريخ‌هاي شروع و پايان، مدت زمان و ...كه سازمان‌ها مي‌توانند بر اساس ساختار و فرآيند‌هاي داخلي خود، مكانيزم مديريت پروژه خاص خود را طراحي وپياده‌سازي نمايند.
·         با استفاده از منابع سازماني كه بين پروژه‌هاي مختلف به اشتراك گذارده مي‌شوند، مي‌توان كاركرد منابع را بين پروژه‌ها زمانبندي نموده،تداخل‌هاي بوجود آمده در تخصيص منابع بين پروژه‌ها را تشخيص داده و نحوه استفاده اززمان يك منبع را در پروژه‌هاي مختلف بازبيني نمود.
·         پشتيباني از روش منابع جايگزين Resource Substitution به منظور اختصاص مناسب‌ترين منبع به فعاليت‌ها، و براساس مهارت كاري، بار كاري جاري، و در دسترس بودن آنها.
·         پشتيباني از نسخه‌هاي مختلف (Version) يك پروژه و همچنين ثبت Baselineهاي مختلف براي يك پروژه واحد درجهت بررسي موارد خاص كنترل پروژه.
·         امكان بكارگيري تحليل ارزش افزوده (Earned Value)، كه روشي براي اندازه‌گيري بهره‌وري پروژه مي‌باشد.
·         بالا بردن تشريك مساعي و همكاري‌هاي تيمي توسط پشتيباني و بكارگيري از امكانات SharePoint
·         امكان تعريف، درخواست و دريافت گزارش وضعيت‌هاي خاص، مطابق با مكانيزم‌هاي كنترل پروژه سازمان
·         امكان تعريف و ايجاد نماهاي سفارشي (View) براي دسترسي سريع به اطلاعات مورد نظر در سطوح پروژه‌هاي سازمان، فعاليت‌ها، منابع يا يك پروژه خاص.
·         پشتيباني از مفاهيم مديريت ريسك و همچنين مديريت وقايع و اتفاقات خلال اجرا (Issue Management)
·         امكان تعريف حقوق دسترسي افراد براي سطح اطلاعاتيكه مي‌توانند ببينند و يا تغيير دهند

ده مزيت برتر استفاده از EPM
سامانه جامع مديريت پروژه سازمان ها را قادر مي سازد تا اداره و هماهنگ سازي کارها را از پروژه هاي مبتني بر برنامه هاي پيچيده و مرکب در طول چرخه حيات پروژه , به صورت کارآمدتري انجام دهند.
در اينجا ده روشي را که راه حل مديريت پروژه EPM و کاربرانش از آن طريق با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند , ذکر شده است.
راه حل جامع مديريت پروژه مي تواند به شما در اداره هوشمندانه کارهاي سازماني , کمک کند.
 
·         هوش تجاري را تقويت کنيد:
راه حل جامع مديريت پروژه به شما در به تصوير کشيدن عملکردها , مجسم کردن گرايش ها , مديريت ريسک و مشخص کردن محدوده سرمايه به کار گرفته شده , کمک مي کند.
از سرويس هاي گزارش گيري داده (ReportingData Services) براي به اشتراک گذاري اطلاعات با ابزارهاي گزارش گيري تجاري معمول مثل مايکروسافت آفيس SharePoint Server , استفاده کنيد.
واحدهاي داده از پيش ساخته شده قابل گسترشي وجود دارد که ارتباط داده اي براي ايجاد Scorecard ها و Dashboard ها فراهم مي کند که به منظور ساده کردن تصميمات آگاهانه درباره پروژه هاي موجود , تعادل برقرار کردن و ايجاد فرصت هاي جديد, مي توان از آنها استفاده کرد.
 
·         همکاري و هماهنگ سازي را به آساني انجام دهيد:
مطمئن شويد که گروهها اهداف معمول را به اشتراک مي گذارند و با يکديگر به طرز موثري کار مي کنند , براي سازمان ها در نظرگرفتن اين مسائل در زماني که واحدهاي سازمان از نظر جغرافيايي گسترش پيدا کرده اند, بسيار ضروري است.
Project Web Access دسترسي مبتني بر وب به موقع را به اطلاعات حساس تجاري پروژه ها که به وسيله راه حل جامع مديريت پروژه ذخيره شده اند را فراهم مي کند, بنابراين گروه ها مي توانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و همکاري آسان تري را با تکميل وظايف، واگذاري و تعديل کردن فعاليت ها, به سرعت با تغييرات و به روز رساني ها منطبق شوند.
 
·         منابع را به طرز کارآمدي اداره کنيد:
اکثر سازمان ها با جالش بکارگيري موثر منابع دست و پنجه نرم مي کنند, سهل انگاري در اين مسئله به صرف هزينه بيشتر و تاخير در پروژه منجر مي شود.
راه حل جامع مديريت پروژه به شما کمک مي کند تا ارزيابي هائي را که در بکارگيري موثر منابع روزانه و برنامه ريزي در سازمان کاربرد دارد به دقت انجام دهيد. بنابراين شما فرصت و امکان بهينه سازي فرايند اجراي پروژه را در پروژه هاي با اولويت بالا خواهيد داشت.
 
·         چرخه حيات پروژه را مديريت کنيد:
پروژه ها را در Project Web Access منتشر کرده و به اجرا در آوريد.
اين طرح را به پروژه هاي قابل استفاده و موثر ارتقا دهيد , سپس آنها را تکميل, پيگيري و مديريت کنيد.
شما مي توانيد يک ديد جامع از کارهاي سازماني در همه مراحل پروژه براي تصميم گيري هاي بهتر , داشته باشيد.
 
·         مديريت ساده و مديريت پيچيده:
براي پروژه هاي معمولي, شما مي توانيد از سرويس هاي ويندوز SharePoint يا Project Web Access استفاده کنيد. هنگامي که پروژه ها حجيم تر شده و اقدامات مهم راهبردي گسترش پيدا مي کنند، شما مي توانيد اين پروژه ها را به راه حل جامع مديريت پروژه  ارتقا داده و روند مصرف بودجه ها را پيگيري کرده و منابعي که ممکن است به طور معمول ناديده گرفته شوند را لحاظ کنيد.
براي برنامه هاي با مقياس بزرگتر , شما مي توانيد به آساني چندين پروژه فرعي را به همراه وابستگي هايشان , در يک مدل هماهنگ شده , اداره کنيد.
 
·         پيشرفت ها را به طور پيوسته ارتقا دهيد:
سازمان ها براي بهبود کارايي هاي قابل استفاده و مديريت موثرتر پروژه هاي پيچيده بيش از پيش بر روي همگون سازي پروسه ها کار مي کنند.
راه حل جامع مديريت پروژه شما را قادر مي سازد تا پروسه هاي قابل تکرار را در قالب الگوها (Template) اجرا کرده و اصلاحات لازم را انجام داده و بر اساس بهترين نمونه ها , اين پروسه هاي اصلاح شده را در راهنماي پروژه (Project Guide) هاي سفارشي ثبت و ضبط کنيد.
شما مي توانيد گردش هاي کاري (Workflow) خودکار , نتيجه گيري با هزينه کمتر, مدت زمان کمتر و کيفيت افزون تر را در پروسه هاي کاري بکار ببريد.
 
·         استخدام راهبردي:
در صورت تفهيم نشدن حجم کار در پروژه هاي بلند مدت , تجربه هاي شرکت از دوره هاي کوتاه مدت خارج از چرخه , هزينه هاي سربار, از دست رفتن دانش و تضعيف روحيه کارکنان , ناکافي خواهد بود.
با ايجاد شفافيت در همه قراردادهاي کاري و قابليت هاي منابع راه حل مديريت جامع پروژه, به شما کمک مي شود تا در طرحي که براي منابع ايجاد کرده ايد , استخدام نيروي جديد و منابع خارجي را با اهداف بلند مدت تجاري تراز کنيد.
 
·         از تکنولوژي موجود سرمايه بيشتري کسب کنيد:
راه حل جامع مديريت پروژه قدرت برقراري ارتباط و نفوذ در Microsoft Windows Server , Microsoft SQL Server و سرويس هاي ويندوز SharePoint را دارد , بنابراين شما مي توانيد بيروني ترين مهارت هاي سازماني را در اين تکنولوژي مايکروسافت بدست آوريد.
راه حل جامع مديريت پروژه همچنين با سيستم هاي مايکروسافت آفيس , برنامه ERP , مايکروسافت collaboration Platform و مايکروسافت آفيس يکپارچه شده است.
ابزارهاي آفيس Project Server API و Eventing Model و ابزارهاي ديگر , زير ساخت قابل انعطاف و قابل گسترش را براي اداره کارها ايجاد مي کنند.
 
·         توانايي برگشت واقعي سرمايه:
با توانايي افزايش بهره وري کارکنان , دوره هاي زمان کوتاه , کاهش هزينه و بهبود مديريت زمان راه حل مديريت جامع پروژه و کاربرانش يک برگشت سرمايه مثبت و مورد تاييد را براي شما فراهم مي کند.
در مديريت اسناد مديريتي IT , نرم افزار مي تواند هزينه را تا 2 درصد کاهش , بهره وري را از 20 تا 25 درصد افزايش و 10 تا 15 درصد از بودجه را به پروژه هائي که راهبردي تر هستند , منتقل کند.
 
·         توسط نرم افزار کنترل پروژه (EPM) راهکار کاملي بدست آوريد:
شما مي توانيد نرم افزار کنترل پروژه (EPM) فراگرفته و قابليتهاي افزوده مديريت اسناد را از طريق Project Gateway دو سويه , انجام دهيد.
Project Gateway به شما اجازه مي دهد تا از راه حل مديريت پروژهOffice Project Portfolio Server  براي تکميل Office Project Serverاستفاده کنيد.
Project Gateway ارزش هاي نرم افزار کنترل پروژه (EPM) فراتر از مديريت موثر به تصميم گيري هاي راهبردي گسترش مي دهد و سرمايه و اهداف تجاري را در يک راستا قرار مي دهد.
سيستم  EPM به عنوان يكي از محصولات شركت مایکروسافت ويژگي هاي زير را داراست :
·         سهولت استفاده و كيفيت بالا در سطح استانداردهاي ماكروسافت
·         قابليت سفارشي سازي و سهولت دسترسي به اطلاعات تخصصي به عنوان يك محصول شناخته شده جهاني
·         هماهنگي مناسب با ساير محصولات ماكروسافت نظير ويندوز و آفيس
 
تشكيل يك برنامه سازماني پروژه Enterprise Project Plan
تمام شركت‌ها بر اساس برنامه‌ريزي‌هايي كه برنامه كاري شركت را در كوتاه‌مدت يا بلندمدت مشخص مي‌نمايد، عمل مي‌كنند. در عين حال شركت‌ها، مستقل از فعاليتي كه در هر برهه از زمان انجام مي‌دهند، يك استراتژي يا برنامه جهت‌گيري شده را دنبال مي‌نمايند. برنامه‌ريزي سازماني، هنگامي اتفاق مي‌افتد كه هيات مديره سازمان، گروهي از پروژه‌هاي اصلي سازمان را تعريف، تعيين و سرپرستي نمايد. با اجراي موفق اين پروژه‌ها، يك سازمان در هر زمينه كاري، مي‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست يابد.
برنامه‌هاي سازماني معمولا اطلاعاتي شامل موارد زير دارند:
·         منابع مالي در دسترس در طول حيات برنامه (بودجه).
·         منابع و مهارتهاي لازم براي اجراي طرح (نيروي انساني و تجهيزات).
·         مواد مصرفي لازم براي اتمام كامل طرح (مواد اوليه).
·         محدوديت‌هاي زماني طرح (تاريخ‌هاي شروع و پايان).
·         قدم‌هاي اجرايي و اهداف كلي طرح.
تعاريف سازماني Organization Standards
متعارف سازي (Standardization) لازمه كاركردن بر روي پروژه‌ها در سطح سازماني مي‌باشد. و اين استاندارد كردن يك زبان واحد را براي مديران پروژه در سطح سازمان ايجاد مي‌كند. در Microsoft Project Professional، يك الگوي جامع سازماني Enterprise global template، مطابقت پروژه‌هاي آن سازمان از استاندارد‌هاي تعريف شده همچون نحوه استفاده از نگرش‌ها، جداول و فيلد‌ها را تضمين مي‌كند.
اين الگوي جامع سازماني Enterprise global template، مجموعه از فرضيات و قرارداد‌هايي همچون نگرش‌ها، جداول و فيلد‌هايي است كه در تمام پروژه‌هاي سازمان بكار گرفته مي‌شوند. الگوي جامع سازماني در بانك اطلاعاتي Microsoft Project Server قرار داده شده و توسط تمام پروژه‌هاي سازمان استفاده مي‌گردد.
الگوي جامع سازماني Enterprise global template مستقر در Server را مي‌توان توسط شخصي با حقوق دسترسي Administrator براي آن سازمان تنظيم كرد. بنابراين يك الگوي جامع سازماني استاندارد‌هاي مديريت پروژه آن سازمان را تبيين كرده و اطمينان مي‌دهد كه تمامي پروژه‌هاي آن سازمان از اين استانداردها پيروي مي‌كنند.
تقويم‌هاي سازمان Enterprise Calendars
تقويم‌هاي كاري عوامل زمانبندي براي تنظيم زمان‌هاي كاري منابع و فعاليت‌ها مي‌باشند. Microsoft Project از چهار نوع تقويم كاري پشتيباني مي‌كند:
·         Base Calendar
اين تقويم، تقويم پايه‌اي است كه ديگر تقويم‌ها بر اساس آن شكل مي‌گيرند. Microsoft Project‌ تقويم‌هاي Standard، 24ساعته و شيفت شب را ارائه مي‌كند. كه تقويم Standard، بصورت پيش فرض برگرفته از زمان كاري رسمي: دوشنبه تا جمعه 8:00صبح تا 5:00 بعدازظهر، با يك ساعت ناهاري مي‌باشد.
·         Project Calendar
بصورت پيش فرض Base calendar استاندارد، تقويم پروژه مي‌باشد. تقويم پروژه، زمان كاري قراردادي را مشخص، و زمان‌هاي كاري و غير كاري تمامي منابع تخصيص داده شده يك پروژه را مشخص مي‌كند.
·         Resource Calendar
بصورت پيش‌فرض، زمان‌هاي كاري و غير كاري منابع بر اساس تقويم پروژه مي‌باشند. مي‌توان يك تقويم منابع جهت انعكاس ساعات كاري خاص، مرخصي‌ها، غيبت‌ها و زمانبندي شخصي هر منبع تعريف نمود.
·         Task Calendar
بصورت پيش‌فرض، تقويم فعاليت‌ها بر اساس تقويم پروژه مي‌باشند. تقويم خاص يك فعاليت تنها در صورتي مفهوم پيدا خواهد كرد كه بخواهيم فعاليت‌هايي را خارج از زمان‌هاي متعارف توسط تقويم‌هاي پروژه يا منابع زمانبندي نماييم.
تقويم‌هاي پروژه و منابع مي‌توانند جهت استاندارد شدن روش زمانبندي پروژه‌ها و منابع، در الگوي جامع سازمان تعريف نمود.
Enterprise Outline Codes
معمولا سازمان‌ها يك قالب WBS (Work Breakdown Structure) يا OBS (Organizational Breakdown Structure) خاص براي پروژه‌هايشان بكار مي‌گيرند. يك WBS، يك ساختار ترتيبي و متوالي براي توصيف پروژه‌ها در سطوح جزئي‌تر مي‌باشد. همانند WBS، يك OBS معمولا سازمان يك شركت را بيان مي‌كند. اين دو ساختار امان مشخص نمودن و دسته‌بندي اطلاعات پروژه‌ها، فعاليت‌ها و منابع را به نحوي فراهم مي‌سازند كه ساده‌تر بتوان به اطلاعات پروژه دسترسي يافت.
اگر بخواهيم Microsoft Project Professional را براي تشكيل يك برنامه سازماني پروژه Enterprise Project Plan بكار گيريم، مي‌توان از outline code واحدي در WBS و OBS-هاي سازمان، براي پروژه‌ها، منابع و فعاليت‌ها استفاده نمود. اين outline code-ها در حكم برچسب‌هايي براي پروژه‌ها منابع و فعاليت‌هايي هستند كه خصايص مشتري داشته و از آنها مي‌توان براي دسته‌بندي، جمع‌بندي، و گروه‌بندي اطلاعات پروژه‌ها و خود پروژه‌ها استفاده كرد.
Enterprise Outline Code-ها توسط Administrator مديريت پروژه يا شخصي كه اين حق دسترسي را داشته باشد قابل تعريف بودن و براي تمامي كاربران سازمان قابل دسترس مي‌باشد.
فيلد‌هاي سفارشي سازماني Enterprise Custom Fields
نرم‌افزار Microsoft Project همواره شامل فيلد‌هاي سفارشي Custom Field (از نوع متن، عدد، تاريخ، هزينه، تاريخ‌هاي شروع و پايان، مدت زمان و ...) براي داده‌هاي اضافي بوده است. كه مي‌توان اين فيلد‌ها را براي كسب اطلاعات مورد نياز توسط فرمول‌ها، محاسبات خاص، يا شاخص‌هاي گرافيكي تنظيم نمود.
فيلد‌هاي سفارشي سازماني، فيلدهايي براي يك project server خاص مي‌باشند كه براي تمامي پروژه‌هاي سازمان قابل دسترس مي‌باشند. تقريبا همانند فيلد‌هاي سفارشي پروژه‌ها، اين فيلد‌ها مي‌توانند بنا به نيازمندي‌هاي سازمان، بر اساس فرمول‌ها و outline code-ها ليست‌ها و نشانگر‌هاي گرافيكي را ارائه نمايند. با استفاده از اين فيلد‌ها، سازمان‌ها مي‌توانند بر اساس ساختار و فرآيند‌هاي داخلي خود، مكانيزم مديريت پروژه‌ها را طراحي كنند.
فيلد‌هاي سفارشي سازماني، (شامل مشخصات و جداول مرجع مربوطه) در الگوي جامع سازمان Enterprise global template نگهداري مي‌شوند. در صورتيكه داده‌هاي وارد شده در اين فيلد‌ها در اين الگو ذخيره نمي‌شوند. و براي حفظ امنيت اطلاعات، كاربران ميبايستي حق check out نمودن اين الگو را براي تغيير مشخصات فيلدها داشته باشند.
فيلد‌هاي سفارشي سازماني را مي‌توان براي منظور‌هاي خاصي، به عنوان مثال براي ايجاد يك فيلد داده اجباري، تنظيم نمود. و براي حفظ سازگاري و اطمينان از يكسان بودن اين فيلد‌ها براي پروژه‌ها و منابع، آنها را در Microsoft Project Server قرار داده‌اند.
منابع پروژه‌هاي سازماني Resources for Enterprise Projects
منابع شامل نيروي انساني، تجهيزات و مواد اوليه‌اي هستند كه براي تكميل فعاليت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در Microsoft Project Professional قبل از تخصيص منابع به يك فعاليت خاص، مي‌بايست اين منابع در مخزن منابع سازمان Enterprise Resource Pool تعريف و به تيم پروژه موردنظر اضافه شده باشد.
منابع سازمان
منابع سازمان مي‌توانند بين پروژه‌هاي مختلف به اشتراك گذارده شوند. با استفاده از گروه منابع سازمان، مي‌توان كاركرد منابع را بين پروژه‌ها زمانبندي نموده، تداخل‌هاي بوجود آمده در تخصيص منابع بين پروژه‌ها را تشخيص داده و نحوه استفاده از زمان يك منبع را در پروژه‌هاي مختلف بازيابي كرد.
براي پيدا نمودن يك منبع از ميان منابع در دسترس سازمان، مي‌توان از دستور Build Team from Enterprise‌ از منوي Tools استفاده نمود.
انواع منابع Resource Types
در Microsoft Project Professional مي‌توان از انواع منابع زير استفاده نمود:
·         منابع محلي Local Resource
منابع محلي، منابعي هستند كه به فعاليت‌هاي يك پروژه سازماني اختصاص داده مي‌شوند ولي جزء منابع سازماني Enterprise Resources آن سازمان در Microsoft Project Server تعريف نشده‌اند.
·         منابع سازماني Enterprise Resource
اينها منابعي هستند كه در مخزن منابع سازمان Enterprise Resource Pool تعريف شده‌اند. منابع سازماني بصورت متمركز و براي سازمان شما تعريف شده‌اند و مي‌توانند در پروژه‌هاي مختلف سازمان مورد استفاده قرار گيرند. منابع سازماني از منابع اختصاصي (غير سازماني) كه در مخزن منابع سازماني تعريف شده‌اند متمايز مي‌باشند.
·         منابع عمومي Generic Resources
اينها در اصل جايگاه منابع هستند و نه يك فرد خاص. شما مي‌توانيد از منابع عمومي براي مشخص نمودن مهارت لازم براي انجام يك فعاليت قبل از مشخص نمودن فرد خاصي كه آن فعاليت را انجام خواهد داد استفاده نماييد. Microsoft Project منابع عمومي را همچون منابع كاري زمانبندي نموده و با آنها همچون منابع كاري برخورد خواهد داشت.
روش منابع جايگزين Resource Substitution Wizard
سيستم Microsoft Project Professional روش منابع جايگزين Resource Substitution Wizard را به منظور اختصاص بهترين منبع به فعاليت‌ها، و بر اساس مهارت كاري، بار كاري جاري، و در دسترس بودن آنها ارائه مي‌كند. اين روش مي‌تواند توصيه‌هاي خود را بر اساس بررسي مهارت كاري منابع در سطح سازمان يا يك دپارتمان ارائه نمايد.
تنظيمات پروژه سازماني Enterprise Project Options
بهتر است تا براي نحوه ايجاد و انتشار پروژه‌ها در سازمان، استاندارد‌هايي را ايجاد نماييم. براي اين منظور مي‌توان به گزينه Options از منوي Tools رجوع نمود. همچنين در صورت مقتضي مي‌توان استاندارد‌هاي مختلفي را براي انواع پروژه‌ها تعريف نمود: مثلا پروژه‌هاي IT مكن است با پيش‌فرض فعاليت‌هاي از نوع Fixed Units داشته باشند حال آنكه پروژه‌هاي عمراني از نوع Fixed Duration باشند. استاندارد‌هاي مختلف پروژه‌هاي سازمان مي‌توانند براي هر دسته از تنظيمات و در قالب يك الگو Template ارائه شوند.
ويرايش‌هاي پروژه سازماني Enterprise Project Versions
يك ويرايش پروژه، يك كپي كامل از پروژه‌اي است كه در Microsoft Project Server ذخيره شده و مي‌توان از آن به عنوان بايگاني يا نمونه پروژه استفاده نمود. به هنگام تعريف و انتشار يك پروژه بر روي Microsoft Project Server، اولين ويرايش آن پروژه ذخيره مي‌گردد. Microsoft Project Professional با ثبت و ذخيره تغييرات يك پروژه آن را منتشر نيز مي‌نمايد. اين ويرايش منتشر شده به عنوان ويرايش فعال محسوب شدن و با پسوند .published نگهداري مي‌گردد.
 
دو نوع از ويرايش يك پروژه قابل نگهداري مي‌باشد:
·         ويرايش منتشر شده Published Version
ويرايش منتشر شده، يك كپي از پروژه جاري است كه مي‌توان آن را به عنوان نمونه تغيير داده و يا گزارش‌گيري كرد. ولي نمي‌توان از يك ويرايش براي اختصاص زمان‌بندي استفاده كرد. اگر مي‌خواهيد به كار بر روي يك ويرايش به عنوان پروژه جاري ادامه دهيد، مي‌بايستي آن را با نام پروژه جاري ذخيره نماييد (project. Published). قبل از جايگزيني ويرايش جاري با يك ويرايش ديگر از پروژه، ممكن است لازم باشد تا يك ويرايش بايگاني تهيه كنيد.
·         ويرايش بايگاني شده Archived Version
ويرايش‌هاي بايگاني شده، كپي‌هايي از پروژه جاري گرفته شده در طول حيات پروژه مي‌باشند. مي‌توان اين ويرايش‌ها را بصورت منظم، مثلا ماهانه تهيه نمود. شما مي‌توانيد از آنها به عنوان نسخه‌هاي پشتيبان و يا مقايسه پيشرفت پروژه‌ها استفاده نماييد.
Multiple Baselines
براي مقايسه، مي‌توان چند Baseline از يك پروژه را ذخيره نمود. Baseline روش مناسبي براي بررسي تفاوت برنامه‌ريزي‌هاي يك پروژه مي‌باشد. ولي به هر جهت آنها تمامي اطلاعاتي كه يك ويرايش در خود ذخيره مي‌كند را نگهداري نمي‌كنند. همچنين وابستگي فعاليت‌ها در مقايسه Baseline نمي‌تواند مورد ارزيابي قرار گيرد. طرح‌هاي مقدماتي مشابه Baseline مي‌باشند، ولي فقط تاريخ‌هاي شروع و پايان را نگهداري مي‌كنند.
پي‌گيري و مديريت يك پروژه سازماني Tracking and Managing an Enterprise Project
پي‌گيري پيشرفت و جاري نگه‌داشتن يك پروژه، يكي از اساسي‌ترين وظايف مديريت پروژه مي‌باشد. با پي‌گيري پيشرفت فيزيكي فعاليت‌ها، مي‌توان برنامه زمانبندي را بر جلوگيري از مشكلات مورد بازبيني قرار داد. شناسايي يا پيش‌بيني مشكلات مي‌تواند شما را نسبت به آشنايي با مسائلي كه زمان اتمام پروژه را به تعويق خواهند انداخت، تجهيز نمايد. چرا كه پس از شناسايي اين مشكلات است كه شما مي‌توانيد با اتخاذ استراتژي‌هاي مختلفي پروژه‌تان را مديريت نماييد.
اگر چه Microsoft project پي‌گيري را آسان‌تر نموده، ولي لازم است قدمهاي اوليه‌اي را براي پي‌گيري پيشرفت پروژه انجام دهيد. شما بايد بدانيد از چه متد پي‌گيري پيشرفت استفاده مي‌كنيد و چه مواردي (به عنوان مثال تاريخ‌هاي شروع و پايان فعاليت‌ها، كار انجام شده و هزينه‌ها) را پي‌گيري مي‌كنيد.
همچنين لازم است تا از آمادگي تيمتان براي اجراي متدي كه در پيش داريد اطمينان حاصل كنيد.
روش پي‌گيري پروژه‌هاي سازماني  Tracking Method for Enterprise Projects
در Microsoft Project Professional، شما مي‌توانيد با استفاده از Microsoft Project Server پيشرفت عملياتي پروژه‌ها را از طريق اينترانت سازمان پي‌گيري نماييد. براي كاربران و اعضاء پروژه كه دسترسي مستقيم به Microsoft Project Web Access را ندارند، مي‌توان از سيستم e-mail استفاده نمود.
متد ارزش افزوده براي پروژه‌هاي سازماني Earned Value Method for Enterprise Projects
تحليل ارزش افزوده، روشي براي اندازه‌گيري بهره‌وري پروژه مي‌باشد. اين روش مشخص مي‌كند كه چه مقدار بودجه مي‌بايستي براي مقدار كار مشخصي كه تا بحال انجام شده، پرداخت مي‌شد.
براي پروژه‌هاي سازماني، شما مي‌بايست اولا تشخيص دهيد كه آيا از روش‌هاي ارزش افزوده براي تحليل پروژه‌ها استفاده مي‌كنيد يا خير، و در اين صورت استاندارد روش تحليل ارزش افزوده را تبيين نماييد.
همكاري تيم سازماني Enterprise Team Collaboration
نرم‌افزار Microsoft Project Professional توسط Microsoft Project Server و Microsoft Project Web Access يك راه حل جامع و اجرايي را براي همكاري‌هاي تيمي ارائه مي‌كند. مجموعه اين نرم‌افزار‌ها انعطاف پذيري و قابليت‌هاي قابل ملاحظه‌اي را براي ارتباط مؤثر اعضاء تيم، ديگر مديران پروژه سازمان يا مديران سازماني فراهم مي‌سازد.

با استفاده از Microsoft Project و Microsoft Project Server مديران پروژه مي‌توانند:
·         فعاليت‌ها را به اعضاء تيم پروژه اختصاص داده و كار انجام شده آنها را پي‌گيري نمايند.
·         درخواست‌هاي بروزآوري فعاليت‌ها از جانب اعضاء تيم را بصورت خودكار پذيرفته و در پروژه‌هاي مربوطه اعمال نمايند.
·         گزارشات وضعيت را در همان قالبي كه مي‌خواهند درخواست و دريافت نموده و گرفتن گزارشات وضعيت مختلف در قالب يك گزارش وضعيت واحد، به نحوي كه براي مديران سازمان قابل ارائه باشد.
·         اعمال متد تحليلي what-if بر روي ويرايش‌هاي مختلف پروژه‌ها و مقايسه هزينه‌ها، زمانبندي و تخصيص منابع با يكديگر.
·         بررسي تاثير تغييرات برنامه‌ريزي در دسترسي منابع، تخصيص منابع و هزينه‌ها.
 
با استفاده از Microsoft Project Web Access براي دستيابي به اطلاعات Microsoft Project Server، اعضاء تيم مي‌توانند:
·         تخصيص فعاليت‌هاي مربوط به خود را بازبيني نموده و به آنها پاسخ دهند. همچنين تغييرات انجام شده درباره مراحل پيشرفت كار را در متناوبا گزارش دهند.
·         فعاليت‌هاي جديدي را تعريف نموده و براي تاييد و درج در فايل پروژه براي مدير پروژه ارسال نمايند.
·         فعاليت‌ها را به ديگر اعضاء تيم محول نمايند.
·         فعاليت‌هاي مربوط به خود را در Gantt Chart مشاهده نموده، مي‌توانند آنها را دسته‌بندي، sort، و براي تمركز بر روي يك مورد خاص آنها را فيلتر نمايند.
·         بنا بر حقوق دسترسي كه از جانب Administrator سيستم Microsoft Project Server براي آنها تعيين شده است، اعضاء تيم مي‌توانند آخرين اطلاعات كل پروژه را و نه تنها آنهايي را كه به ايشان محول شده است را مشاهده نمايند.
 
 
با استفاده از Microsoft Project Web Access براي دستيابي به اطلاعات Microsoft Project Server، مديران سازمان stakeholders مي‌توانند:
·         اطلاعات پروژه‌ها، فعاليت‌ها و منابع را براي كسب يك ديد عمومي راجع به وضعيت پيشرفت پروژه‌ها در سازمان دريافت نمايند.
·         با استفاده از Portfolio Analyzer، داده‌هاي يك پروژه يا پروژه‌هاي مختلف را توسط PivotTable و PivotChart تحليل نمايند.
·         سناريو‌هاي مختلفي را براي امكان‌سنجي يك پروژه جديد، اولويت‌بندي پروژه‌ها و منابع، يا كشف مشكلات احتمالي توسط Portfolio Modeler را مورد بررسي قرار دهند.
 
گزارش‌گيري وضعيت Status Reporting
در Microsoft Project Server مي‌توان گزارشات وضعيت را طراحي نمود، و آنها را بصورت فرم‌هايي در Microsoft Project Web Access درآورد، به ترتيبي كه اعضاء تيم بتوانند آنها را به همراه توضيحاتي كه درباره فعاليتشان دارند پر نمايند.
بر خلاف به‌روزآوري فعاليت‌ها، گزارشات وضعيت فاقد اطلاعات عددي راجع به پروژه‌ها بوده و نمي‌توانند براي به‌روز كردن آنها بكار روند. بلكه اين گزارشات معمولا حاوي اطلاعات مفصلي در رابطه با مراحل اجرايي، اهداف، اخبار و ديگر فاكتور‌هايي است كه بر كار اعضاء تيم تاثير مي‌گذارند. مي‌توان اين گزارشات وضعيت را براي بازبيني به ديگر افراد سازمان ارسال نموده يا در مركزي كه براي ديگران قابل دسترس باشد جمع‌آوري نمود. همچنين مي‌توان گزارشات وضعيت اعضاء تيم را در يك قالب كلي‌تر و به شكل يك گزارش وضعيت تيمي منسجم نمود.
براي گزارش‌گيري موثر تر مي‌توان محتواي بخش‌هاي مختلف گزارش را تعيين نمود، خصوصا اينكه تعيين كرد كه در چه تناوب‌هايي اين گزارشات وضعيت از اعضاء تيم درخواست مي‌شوند.
اگر چه مي‌توان گزارشات وضعيت را مستقيما و از طريق Microsoft Project درخواست نمود، ولي تنها گزارشات وضعيت تاييد شده را مي‌توان از طريق Microsoft Project Web Access مشاهده كرد.
 
Project Views
در Microsoft Project Web Access مي‌توان پورتفوليوي پروژه‌ها يا يك پروژه خاص را كه بر روي Microsoft Project Server منتشر شده است را مشاهده نمود. مي‌توان اطلاعات جمع‌بندي شده پروژه‌ها را و يا اطلاعات تفصيلي مربوط به يك پروژه خاص را مشاهده نمود.
مي‌توان View-هاي Microsoft Project Web Access را تعريف يا سفارشي نمود. همچنين مي‌توان مراكز و فعاليت‌هاي جديدي را براي اعضاء تيم يا مديران سازماني ايجاد نموده و حقوق دسترسي آنها را تعيين نماييد.
مديريت مستندات و پي‌گيري اخبار Document Management and Issue Tracking
با استفاده از Microsoft Project Server مي‌توان به سادگي مستندات مربوط به پروژه را مديريت نموده و اخبار و وقايعي را كه در طول حيات پروژه‌ها رخ مي‌دهند را پي‌گيري نمود.
قبل از اينكه بتوان اسناد و وقايع پروژه‌ها را مديريت نمود، مي‌بايستي يك server با امكان Sharepoint بر پا نموده و يك subweb براي پروژه بر روي آن ايجاد نمود.
براي اطلاعات بيشتر در ارتباط با نحوه برپايي اين server لازم است تا به مستندات Microsoft مراجعه شود.
 
مستندات Documents
مستندات يك پروژه مي‌تواند اطلاعات ذيقيمتي را در ارتباط با آن پروژه در اختيار ديگران قرار دهد. بري سهولت دسترسي، مدير پروژه مي‌تواند يك كتابخانه اسناد Document Library را ايجاد نمايد. دو نوع Document Library مي‌توان تعريف نمود:
·         Project Document Library
اين كتابخانه اسناد و مدارك مربوط به يك پروژه خاص را در خود جاي مي‌دهد. دستيابي به مستندات اين كتابخانه بر اساس حقوق دسترسي كه براي اعضاء تيم، مديران پروژه و مديران سازماني تعريف مي‌شوند قابل كنترل مي‌باشد. اينكه چه مشخصاتي از اين مستندات را نگهداري مي‌كنيم را مي‌توان توسط Administrator براي سازمان، مشخص نمود. كاربران ديگر با داشتن حق دسترسي لازم نيز مي‌توانند Document Library-هاي ديگري ايجاد نمايند. و مديران پروژه كه بصورت پيش‌فرض داراي حق دسترسي طراحي List-ها را دارند مي‌توانند تنظيمات آنها را تغيير دهند.
 
·         Public Document Library
اين كتابخانه اسناد، مستنداتي را نگهداري مي‌كنند كه تمامي كاربران سازمان به آنها دسترسي دارند. حق دسترسي به مستندات اين كتابخانه توسط مدير server تعيين مي‌شود. اگر چه تمامي كاربران مي‌توانند مستنداتي را به اين كتابخانه‌ها اضافه نمايند، ولي تنها كاربران با حق دسترسي لازم قادر به ايجاد آنها خواهند بود.
اخبار و وقايع Issues
پي‌گيري اخبار و وقايع در بهره‌وري و سود‌آوري مديريت پروژه‌ها تاثير به‌سزايي دارد چرا كه اين عمليات امكان ارتباط با اعضاء تيم و مسئولان سازمان را در مورد مشكلات و راه‌كار‌هاي آنها فراهم مي‌سازد. به هنگام ورود اخبار و وقايع مي‌توان مالكيت ownership و پروسه پي‌گيري آن را مشخص نموده، راه حل آن را ثبت نموده و گزارشات مربوطه را ايجاد و در Microsoft Project Server ذخيره نمود.
اخبار و وقايع مي‌توانند مربوط به پروژه‌ها، فعاليت‌ها و يا منابع باشند، به نحوي كه بتوان وضعيت آنها را مشخص نموده و توسط يك شاخص به سادگي بيان نمود. بر اساس راه‌كار‌هاي اتخاذ شده براي حل يك مشكل، وضعيت خبر و وقوع آن issue در حالت فعال، بسته‌شده يا به تعويق افتاده تنظيم خواهد شد. اعلاميه‌هاي پستي e-mail notifications مي‌توانند ايجاد، تخصيص يا به‌روزآوري اخبار و وقايع را به شما اطلاع دهند.
پي‌گيري اخبار و وقايع را مي‌توان از طريق صفحه issues در Microsoft Project Web Access دنبال نمود.
 
 
ديگر ليست‌هاي تحت وب Other Sub web Lists
يك زيرسايت Sharepoint ليست‌هاي ديگري بجز مستندات و اخبار و وقايع را نيز شامل مي‌گردد. همچون رويداد‌ها events، اعلاميه‌ها announcements، مباحثات discussions، و ديگر ليست‌هاي سفارشي شده. اين ليست‌ها از داخل Microsoft Project Web Access قابل دسترسي نيستند، و كاربران قادر خواهند بود تا از طريق مرورگر‌هاي اينترنتي خود و از طريق رجوع مستقيم به سايت‌هاي مربوطه آنها را مشاهده نمايند. براي راحتي اين كار مي‌توان آدرس سايت مربوطه را در صفحه اصلي homepage نرم‌افزار Microsoft Project Web Access ايجاد نمود.
 
حقوق دسترسي Permissions
به منظور امنيت اطلاعات، يك مدير Administrator مي‌تواند حقوق دسترسي افراد براي ديدن و كار كردن با اطلاعات پروژه‌ها، فعاليت‌ها و منابع در را تنظيم و كنترل نمايد.
مي‌توان حقوق دسترسي را براي يك فرد يا گروهي از كاربران Microsoft Project Web Access تنظيم نمود. همچنين مي‌توان الگوهايي را در قالب دسته‌اي از اين حقوق دسترسي ايجاد، و بر اساس اين الگوها templates حقوق دسترسي را براي اشخاص و گروه‌ها اعمال نمود. مي‌توان با طبقه‌بندي كاربران مختلف، امكان مشاهده هر يك از پروژه‌ها و منابع را براي افراد يا گروه‌ها فراهم ساخت. يا با استفاده از امكانات Microsoft Project Web Access اين امكان را براي كل سازمان تغيير داد.
حقوق دسترسي Microsoft Project Web Access از همان منطق بكار گرفته شده در Microsoft Windows 2000 و  Microsoft Windows NT پيروي مي‌كند. كاربران users و گروه‌ها groups مقاصد امنيتي و دسته‌ها categories و واحدهاي سازماني مفاهيمي هستند كه موارد امنيتي را درباره آنها بكار مي‌گيريم. در اصل با تعريف حقوق دسترسي، امكان يا عدم امكان دسترسي‌هاي مقاصد را با اين مفاهيم تنظيم مي‌كنيم.
 
 
حقوق دسترسي را مي‌توان براي مفاهيم و مقاصد زير بكار گرفت:
·         كاربران Users
هر كاربر مي‌بايستي براي رويت يا دسترسي به اطلاعات هر بخش از Microsoft Project Web Access اجازه و حق دسترسي كسب نمايد. مي‌توان اعطا حق دسترسي به كاربران را در سطح يك فرد انجام داده يا اينكه افراد را در قالب گروه‌ها تعريف نموده (توصيه شده) و اعطا حق دسترسي‌ها را در سطح گروه‌ها انجام داد.
هر كاربر مي‌تواند عضوي از هر تعداد گروه باشد.
·         گروه‌ها Groups
يك گروه از كاربران، مجموعه‌اي از كاربراني مي‌باشد كه داراي حقوق دسترسي مشتركي باشند. مي‌توان براي محدود كردن مقاصدي كه حقوق دسترسي آنها را مي‌خواهيم تعيين نماييم، كاربراني را كه داراي حقوق دسترسي يكساني هستند را در قالب يك گروه تعريف نمود. گروه‌هاي خاصي را بر اساس نيازمندي‌هاي سازمان خود در نحوه دسترسي افراد به اطلاعات تعريف نماييد. به عنوان مثال اگر شركت شما از پيمانكاران خارجي براي اجراي پروژه‌ها استفاده مي‌كند، مي‌توان براي متمايز نمودن آنها با كاربران سازماني شركت گروه‌هاي جداگانه‌اي در نظر گرفت.
·         دسته‌ها Categories
يك دسته Category مجموعه‌اي است از پروژه‌ها و/يا منابعي كه اجازه دسترسي به آن به يك كاربر يا يك گروه اعطا مي‌گردد. مي‌توان براي ايجاد روش‌هاي جديد براي نحوه دسترسي افراد به داده‌هاي پروژه‌ها يا منابع، دسته‌هاي جديدي تعريف نمود. گر چه Microsoft Project Web Access دسته‌هاي پيش‌فرضي را براي واحد‌هاي سازماني، پروژه‌ها و منابع در نظر مي‌گيرد.
·         الگو‌هاي امنيتي Security Templates
يك الگوي امنيتي همانا يك مجموعه از حقوق دسترسي از پيش تعريف شده مي‌باشد. براي سهولت اعطا حق دسترسي با افراد و گرو‌ها مي‌توان از الگو‌هاي امنيتي استفاده نمود. مي‌توان هر تعداد از كاربران يا گرو‌ها را با يك الگوي امنيتي مطابقت داد.
ائتلاف (Integration) با Outlook
آيتم‌هاي Microsoft Outlook را مي‌توان به Microsoft Project Web Access وارد نمود. مي‌توان:
·         فعاليت‌هاي آن Outlook Tasks را رويت (و نه ويرايش) نمود.
·         موارد مشغول Busy و خارج از دفتر Out of Office را با هم تركيب نموده و همه يا بخشي از اين ساعات غير كاري  Nonworking timeرا براي انطباق با تقويم متناظر در Microsoft Project، براي مدير پروژه ارسال نمود.
·         نگرش‌ها Views و گزارشات وضعيت Microsoft Project Server را از طريق Outlook به‌روزآوري نمود.
·         بر روي Outlook Digital Dashboard قطعات وب Web Part-هايي را از Microsoft Project Server درج نمود.
 
  
 
Digital Dashboard
توسط Outlook Digital Dashboard يك Portal تحت وب اطلاعاتي و محيط كاري سفارشي شده‌اي ارايه مي‌شود كه كاربران توسط آن مي‌توانند به داده‌ها و ابزار‌هاي حياتي دسترسي يافته، اطلاعات نامربوط را براي تمركز بيشتر بر روي اطلاعات مربوطه ناديده انگاشته، منابع اطلاعات اصلي را به يك نگرش واحد فرا خوانده، و يك محيط كاري تيمي و شخصي را براي كاربران ايجاد مي‌كند.
اطلاعات و خدمات تحت وب، از طريق قطعات وبي web parts، اجزاء Components قابل استفاده مجدد XML-ي كه معيار‌هاي جابجايي اطلاعات را تعريف مي‌كنند، و از منابع مختلف به يك Digital Dashboard فرستاده مي‌شوند.
 
 
راهنماي پروژه The Project Guide
براي سهولت استفاده كاربران مبتدي از Microsoft Project ، اين نرم‌افزار از راهنماي پروژه Project Guide، به عنوان يك المان جديد رابط كاربري براي تكميل و بهبود اين رابط كاربري پشتيباني مي‌كند.
براي كاربران جديد، راهنماي پروژه راه مشخصي را در برداشتن گام‌هاي اوليه پروسه مديريت پروژه، و در جهت شفاف سازي امكانات اوليه Microsoft Project نمايان مي‌سازد و دامنه علمي و زمينه‌هاي تصميم گيري را با يك رابط كاربري پويا در هم مي‌آميزد.
راهنماي پروژه Project Guide مي‌تواند براي سازمان شما گسترش و سفارشي شود. براي مثال شايد كه سازمان شما بخواهد مراحل خاصي را در پروسه مديريت پروژه تغيير دهد، پروسه خاص خود را طرح‌ريزي كرده، يا ارجاعاتي را به اطلاعات تكميلي داشته باشد.
اجزاء تشكيل دهنده راهنماي پروژه
راهنماي پروژه Project Guide از قسمت‌هاي زير تشكيل شده است:
·         نوار ابزار راهنماي پروژه Project Guide Toolbar
اين نوار فرامين براي هدايت سطوح بالاي راهنما بوده، بصورت پيش‌فرض نمايش داده شده و شامل دكمه‌هايي به قسمت‌هاي اصلي راهنما مي‌باشد.
·         قاب جنبي Side Pane
اين قاب عمليات هر يك از قسمت‌هاي اصلي راهنما را نمايش داده و آموزش‌هاي لازم براي انجام كارها را شامل مي‌شود. عمليات صورت گرفته در قاب جنبي Side Pane، نگرش View و اطلاعات نشان داده شده در صفحه اصلي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
·         فضاي نمايش اصلي Main View Area
به عنوان محل اصلي نمايش و ويرايش اطلاعات پروژه‌ها، اينجا محلي است كه كاربران عمليات خود را اعمال مي‌كنند.
راهنماي پروژه سفارشي Custom Project Guide
هر پروژه مي‌تواند راهنماي خاص خود را از لحاظ طرح‌بندي، كاربرد و محتوي داشته باشد. يك سازمان مي‌تواند همه يا قسمتي از راهنماي پروژه Project Guide را براي هر يك از پروژه‌هاي خود سفارشي نمايد. براي مثال يك شركت يا يك ارائه دهنده راه‌كار Solution Provider مي‌تواند يك راهنماي پروژه براي پروژه‌هاي مالي و راهنماي ديگري را براي پروژه‌هاي مهندسي ايجاد نمايد. همچنين راهنماهاي پروژه مي‌توانند بر اساس نقش كاربري افراد كه به هنگام باز كردن پروژه‌ها چك مي‌شود، ايجاد شوند. در اين حالت مشخصاتي كه راهنماي پروژه را تعريف مي‌كنند مي‌توانند بصورت پويا تغيير كنند.
براي ايجاد يك راهنماي پروژه سفارشي، شما مي‌توانيد:
·         يك مقصود جديد را در راهنماي پروژه پيش‌فرض اضافه نماييد.
·         يك يا چند فعاليت را به يكي از مقاصد راهنماي پروژه پيش‌فرض اضافه نماييد.
·         تمامي مقاصد و فعاليت‌ها را در راهنماي پروژه تغيير دهيد.
·         پيكره‌بندي و كارايي راهنماي پروژه را تغير دهيد.