آنچه ما انجام می‌دهیم

مدیریت 360 درجه پروژه

ما کل چرخه عمر پروژه ها را پوشش می دهیم. از پیدایش ایده، ارزیابی اقتصادی، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل پروژه، راه‌اندازی، اختتام، مدیریت دانش، تعمیرات و نگهداری تا بازسازی

پیمان مدیریت (MC) و مشارکت در ساخت

اجرای طرح شما توسط بهترین مهندسان

دفتر مدیریت پروژه (PMO)

تحلیل سبد پروژه های سازمان و کسب حداکثر سود

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

پیاده سازی سیستم با جدیدترین تکنولوژی دنیا

آموزش حرفه ای در زمینه مدیریت پروژه

توانمندسازی متخصصان صنعت مدیریت پروژه

مدیریت ادعا (Claim Management)

آنالیز تأخیرات و مدیریت دعاوی پروژه ها

ما آماده انجام پروژه‌های شما هستیم!

دیدگاه مشتریان

آنها در مورد ما چه میگویند؟