استانداری کرمانشاه / آموزش ارزیابی کار و زمان و مدیریت عملکرد در بخش دولتیخدمات مصورسازان پروژه

دوره آموزش "ارزيابي كار و زمان و مديريت عملكرد در بخش دولتي" در زمستان 1389 در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

گالری تصاویر

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه