پژوهش و توسعه ناجی / پیاده سازی و آموزش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM2013 )

نصب قفل سخت افزاري نرم‌افزار Customer Relationship Management 2013 باتقويم شمسي و با تعداد کاربر نامحدود و قابلیت های نرم افزاری ذیل :

نصب Microsoft Dynamics CRM

 • نصب CRM همراه نصب و تنظیمات Email Router ، Outlook Client
 • پیکربندی سخت افزاری وتنظیمات نرم افزاری سرورهای جانبی لازم پیش از نصبCRM

آموزش مفاهیم و ابزار مقدماتی

 • مفهوم Account، Contact، Lead، Opportunity
 • آشنایی با Activity ها
 • تغییر و ایجاد داشبورد های سفارشی
 • بررسی امکانات میزکار CRM

آموزش مراحل و ابزار بازاریابی در CRM

 • تدوین و مدیریت ادبیات فروش و بازاریابی
 • ایجاد و مدیریت لیست های تخفیف
 • ایجاد و مدیریت لیست های قیمت متنوع
 • آشنایی با امکانات به کارگیری چندین واحد پولی در پروسه بازاریابی و فروش Multi-Currency
 • مدیریت محصولات و افزودن محصولات جدید و کاتالوگ محصولات
 • ساخت سریع و ساده کمپین ها
 • ایجاد و مدیریت کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی
 • ایجاد و مدیریت لیست های بازاریابی
 • ایجاد سرنخ های تجاری از روی اطلاعات خام گرداوری شده بازاریابی

آموزش مراحل و ابزار فروش درCRM

 • ایجاد اهداف تجاری و مدیریت هدفگذاری توسط معیارهای اهداف
 • مدیریت واعمال تخفیفات، مالیات، هزینه های حمل و سایر هزینه ها
 • ایجاد و مدیریت فاکتورهای فروش
 • ایجاد و مدیریت سفارش ها
 • ایجاد و مدیریت پیش فاکتورها
 • ایجاد و نگهداری اطلاعات رقبا بر اساس فرصت های تجاری و محصولات و مشتریان
 • ایجاد شرکت ها و افراد مرتبط و فرصت های بلقوه فروش از روی سرنخ های تجاری

آموزش مراحل و ابزار سرویس و خدمات پس از فروش در CRM

 • ایجاد و مدیریت تقویم خدماتی و برنامه ریزی برای خدمات پس از فروش
 • مدیریت و زمانبندی منابع و تجهیزات و اختصاص آنها به مشتریان
 • مدیریت پایگاه های دانش و مقالات سرویس کاران
 • مدیریت قرارداد های سرویس
 • تعریف انواع خدمات و سرویس های قابل ارائه

آموزش سفارش سازی و بومی سازی CRM

 • ویرایش فرمها و فیلدهای CRM
 • ایجاد و اضافه نمودن موجودیت، فرم، فیلد،نماها، نموار و تغییرات سفارشی
 • ایجاد چندین فرم سفارشی با دسترسی های مجزا بر روی یه موجودیت

آموزش تنظیمات CRM

 • بررسی تنظیمات کاربری CRM
 • اضافه کردن و تعریف کاربران و تیم های کاربران
 • تعریف ساعات کاری کاربران و تقویم و تعطیلات کاری
 • تعریف دوره های مالی، واحد های پولی،موضوعات و دسته بندی های کاری و نقشها و ارتباطات کاری و انسانی
 • تعریف سایت های کاری و قلمرو های تیم های مختلف عملیاتی
 • تعریف تجهیزات و ابزار و گروه بندی منابع سازمان