سازمان مدیریت بحران شهر تهران/ آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

 با توجه به اینکه  کشور ایران  از جمله ده كشور سانحه‌خيز جهان به شمار می‌آيد و همواره بر اثر بروز سوانحی چون سيل، زلزله، خشكسالی و غيره، خسارات جانی و مالی قابل توجهی به كشور وارد آمده است. از همين رو سال‌هاست كه راه‌های كاهش اثرات سوانح طبيعی در کشور مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌شود تا همگام با تجربه‌های جهانی در اين حوزه، شاخص ايمنی و آمادگی در برابر سوانح طبيعی ارتقاء يابد. در اين ميان، برنامه‌ريزی برای پيشگيری و افزايش آمادگی در برابر سوانح در شهر تهران به عنوان مركز فعاليت‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از اهميت زيادی برخوردار است.در سال 1380 برای اولين بار وزير كشور وقت طی حكمی شهردار وقت تهران را به سمت رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب كرد. و در سال 1382 ساختار مركز پيشگيری و مديريت بحران در شهرداری تهران تثبيت شد و در سال 1383 شورای اسلامی شهر تهران اصلاح اين ساختار را در دستور كار خود قرار داد و در نهايت، مركز پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران با اساسنامه‌ای مشتمل بر 24 ماده و 18 تبصره (مصوب يكصد و شصت و يكمين جلسه از دومين دوره شورای اسلامی شهر تهران مورخ 28/4/1384) به   "سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران" ارتقاء يافت.

خدمات ارائه شده توسط شرکت مصورسازان پروژه :

آموزش Microsoft Project 2019:

- مشخصات کلی پروژه

- برنامه ­­ریـزی و کنترل زمانـی پروژه­ ها

- برنامه ­ریـزی و کنترل منابع

- برنامه­ ریـزی و کنترل هزینه

- گزارشات و داشبوردها