صفحه اصلی

سیستم مدیریت اطلاعات پروژه سازمانی (EPMIS)

سیستم مدیریت اطلاعات پروژه سازمانی (EPMIS)

تمامی فرآیندها، محصولات و خروجی های پروژه ها در پنجره ای واحد

سیستم مدیریت وظایف (Task Management)

سیستم مدیریت وظایف و کار گروهی (Task Management & Team Work System)

قدرتمندترین ابزار دورکاری، واگذاری فعالیت ها و هماهنگی

پیش بینی و مدیریت نقدینگی (Cash Flow Management)

پیش بینی و مدیریت نقدینگی (Cash Flow Management)

حسابداری کافی نیست، آینده مالی خود را ببینید!

محصولات

نرم افزار مدیریت قراردادها (Contract Management System)
امروزه در اغلب شرکت ها سیستم های مالـی قدرتمندی وجود دارد. اما در شرکت های پروژه محور این سیستم ها الزامات خاصی دارند. یکی از توانایی های مورد نیاز در… ادامه...
مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی (Cash Flow Management)
ميزان نقدينگي شركت خود در آينده را پيش بيني كنيد. با تخمين دقيق تر ميزان نقدينگي در آينده چالش هاي مالي را مدیریت کنید و خواب سرمايه نداشته باشید. ادامه...