دوره‌های آموزشی

بسته هاي آموزش مجازی
عنوان دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان)
بسته آموزش مجازی برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی 8.5 - جزییات
بسته آموزش مجازی Microsoft Project 24 - جزییات
بسته آموزش مجازی Primavera P6 24 - جزییات
بسته آموزش مجازی مدیریت مدارک مهندسی (DCC) در پروژه های EPC 6 - جزییات
آموزش مجازی مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی Cash Flow Management 4 250,000 جزییات
بسته آموزش مجازی تاخیرات در پروژه ها 12 - جزییات
بسته آموزش مجازی مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management 16 - جزییات
بسته آموزش مجازی برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز 9 - جزییات
دوره آنلاین ریکاوری MSP (سری اول) 2 39,000 جزییات
بسته آموزش مجازی بررسی تجربه کنترل پروژه در کانادا 3 - جزییات
تور آنلاین کارگاه آموزشی مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK:2017 40 1,500,000 جزییات
بسته آموزش مجازی برنامه‌ ریزی و کنترل مگا پروژه‌ها 8 310،000 جزییات
بسته آموزش مجازی بررسی مفاد مهم شرایط عمومی پیمان های سه عاملی (نشریه 4311) 10 - جزییات