دوره‌های آموزشی

دوره های آموزشی مهندسی کامپیوتر
عنوان دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان)
Create and Design Data Warehouse with Oracle Data Integrator 36 970,000 جزییات
Oracle BI 104 (دارای جزئیات) جزییات
Oracle BI : Build Repositories 36 970,000 جزییات
Oracle BI : Create Analyses and Dashboards 32 940,000 جزییات
راهبری Microsoft SharePoint 2013 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات
کاربری Microsoft SharePoint 2013 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات