دوره‌های آموزشی

دوره های آموزشی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
عنوان دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان)
Microsoft Project 2019 24 (همراه با پذیرایی و ناهار) 590,000 جزییات
Navisworks 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Primavera P6 32 (چهار روز همراه با پذيرايي و ناهار) 690,000 جزییات
Project Server 2013 Business Intelligence - BI 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 390,000 جزییات
Revit برای رسته برق 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Revit برای رسته سازه 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Revit برای رسته معماری 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Revit برای رسته مکانیک 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
آشنایی با 25 کاربرد BIM در مدیریت پروژه 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
آشنایی با Revit و Navisworks 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
آشنایی با فرآیندها و تجهیزات پالایشگاه 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 340,000 جزییات
آموزش و استخدام در مصورسازان پروژه 3 رایگان جزییات
اصول و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه 16 430,000 جزییات
امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با نرم‌افزار COMFAR III 24 690,000 جزییات
اکسل کاربردی مهندسی 24 530,000 جزییات
برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی 8 (يك روز همراه با پذيرايي و ناهار) 320,000 جزییات
برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
بسته جامع و حرفه ای BIM برای مدیران پروژه 32 (دارای جزئیات) جزییات
بسته جامع و حرفه ای آموزش Building Information Modeling - BIM 200 (دارای جزئیات) جزییات
بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی 120 (دارای جزئیات) جزییات
بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز 72 (دارای جزئیات) جزییات
تاخیرات در پروژه ها 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
تیم سازی 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
فرآیند اجرا از خاک برداری تا نازک کاری 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
فرآیند متره و برآورد 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 510,000 جزییات
قراردادهای طرح و ساخت و EPC صنعتی و عمرانی داخلی و بین المللی فیدیک 24 890,000 جزییات
كارگاه آموزش مديريت پروژه بر اساس PMBOK - 2,300,000 جزییات
متره و برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بهای ابنیه و راه (صورت وضعیت نویسی) 24 - جزییات
مديريت ريسك در پروژه ها 16 490,000 جزییات
مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 630,000 جزییات
مدیریت طرح 40 1,100,000 جزییات
مدیریت قراردادها با استفاده از BIM 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
مدیریت مدارک مهندسی DCC 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات
مدیریت پورتفولیو 24 690,000 جزییات
مستندسازی پروژه 24 690,000 جزییات
مفاد شرایط عمومی پیمان های سه عاملی نشریه 4311 16 - جزییات
مهندسي ارزش در پروژه ها 16 490,000 جزییات
نقشه خواني 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 510,000 جزییات
هوشمندسازی کسب و کار با Power BI 24 800،000 جزییات
کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 (سه روز همراه با پذيرايي و ناهار) 490,000 جزییات
کاربری Microsoft Project Server 4 210,000 جزییات
کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project 4 130,000 جزییات
کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Primavera P6 4 130,000 جزییات
کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه 4 130,000 جزییات
یک لقمه MSProject 4 130,000 جزییات