مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management

ثبت نام در دوره مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار)
هزینه(تومان): 630,000
تاریخ شروع: 99/02/28

اهداف دوره:

 • آشنایی با فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه
 • آشنایی با تکنیکهای متنوع کمی سازی ادعا در پروژه ها
 • آشنایی عملی با چند نمونه واقعی از شناسایی و کمی سازی ادعا در پروژه ها

مخاطبین دوره:

 • مدیران طرحها و پروژه ها
 • مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی، کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه
 • مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا در پروژه ها
 • مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها

سیلابس دوره:

 • اهمیت ادعا
 • هدف ادعا
 • انواع رویکرد ادعا
 • ترمینولوژی ادعا
 • اهمیت قراردادها
  • مبانی حقوقی قرارداد ها
  • اصول مهم در نگارش قراردادها
  •  انواع قرارداد های عمرانی
 • سیستم های انجام پروژه در قرارداد ها
 • روند شکل گیری ادعا
 • شناخت ادعاها
  • منشاهای بروز ادعا
  • علت های ایجاد ادعا
  • انواع ادعا
  • انواع خواسته ادعا 
   • افزایش زمان پیمان
   • هزینه‌های تمدید مدت
   • هزینه‌های مستقیم ناشی از تغییر در دامنه کاری
   • کاهش کارایی و بهره‌وری
   • بهره و نرخ تنزیل
 • روش های کمی سازی و محاسبه هزینه ادعاها
 • راه های حل و فصل اختلافات
 • مدیریت ادعا از نگاه  PMBOK
 • بررسی مثال های واقعی ادعاها در پروژه ها

 

 • در دوره آموزشی مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management، پکیج قوانین و مقررات عمرانی کشور  و مقالات مرتبط با ادعا ارائه می گردد.

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه