مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management

ثبت نام در دوره مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار)
هزینه(تومان): 490,000
تاریخ شروع: 96/02/28

اهداف دوره:

 • آشنایی با فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه
 • آشنایی با تکنیکهای متنوع کمی سازی ادعا در پروژه ها
 • آشنایی عملی با چند نمونه واقعی از شناسایی و کمی سازی ادعا در پروژه ها

مخاطبین دوره:

 • مدیران طرحها و پروژه ها
 • مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی، کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه
 • مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا در پروژه ها
 • مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها

سیلابس دوره:

 • تعریف انواع قراردادها از حیث اجرا و محاسبه هزینه
 • تعریف ادعا و تفاوت های ادعا با کار اضافه و تغییر
 • آشنایی با عوامل بروز تغییر و ادعا در پروژه ها
 • سر نخ های ادعا در پروژه ها
 • روش های شناسایی ادعا
 • بررسی بندهای کلیدی قرارداد ها از نظر پتانسیلهای بروز ادعا
 • نمودار جریان فرآیند تهیه ادعا در پروژه
 • بررسی بند های آیین نامه سازمان برنامه در رابطه با موارد قابل ادعا در پروژه ها
 • روش های کمی و عددی کردن ادعا (به همراه مثالهای عملی)
 • محاسبه چند نمونه ادعا بر اساس آیین نامه و بخشنامه های سازمان برنامه در پروژه ها
 • روش های جلوگیری از ادعا
 • روش های حل و فصل تعارضات (به همراه مثالهای عملی)
 • روش های حل و فصل ادعا
 • ساختار سازمانی مناسب برای پیاده سازی مدیریت ادعا در یک سازمان
 • کارکردهای دفتر مدیریت پروژه (PMO) در خصوص مدیریت ادعا

اساتید این دوره آموزشی:

 

کانال مصورسازان پروژه

دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 96

ورود کاربر