یک لقمه MSProject

ثبت نام در دوره یک لقمه MSProject

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 13
مدت(ساعت): 4
هزینه(تومان): 130,000
تاریخ شروع: 99/03/26

اهداف دوره :

  • آموزش کاربردی ترین بخش های Microsoft Project 2013

مخاطبین دوره:

  • مدیران و کارشناسانی که می خواهند با  قابلیت های اصلی و مهم نرم افزار کنترل پروژه MSP آشنا شوند.
  • کارشناسانی که از طریق جزوات آموزشی یا شرکت در کلاس های مختلف، MSP را آموخته اند و نیازمند آموزش کاربردی و رفع اشکال در خصوص مفاهیم پیشرفته آن هستند.

سیلابس دوره:

  • آشنایی با روش های کنترل پیشرفت پروژه
  • تهیه گزارش S-Curve به سه روش مختلف
  • آشنایی با Cash Flow و Earned Value
  • نحوه ورود اطلاعات و تولید گزارشات Earned Value

 

آموزش MSProject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه