بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

ثبت نام در دوره بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
120
هزینه(تومان)
(دارای جزئیات)
تاریخ شروع
با هماهنگی مشتری

دوره جامع و عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

 

 

 

 

 

 

اهداف دوره:

آشنایی کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با مسایل فنی اجرایی یک ساختمان و فرآیند اجرای آن و نیز فراگیری روش های مطلوب برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی توسط سازندگان

مخاطبین دوره:

  • کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه در حوزه پروژه های ساختمانی
  • سازندگان
  • مدیران پروژه های ساختمانی

معرفی دوره:

صنعت ساختمان جزء صنایع مادر است و در کشور ما یکی از صنایع کلیدی به شمار می رود. برای خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در ساختمان ها، عموماً مهندسین صنایع و عمران به کار گرفته می شوند. اما از نگاه برخی پیمانکاران و دست اندرکاران صنعت ساختمان، خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ای که این کارشناسان ارائه می دهند کم فایده است. چرا؟

زیرا اغلب مهندسینی که به کار برنامه ریزی و کنترل پروژه گمارده می شوند به کارها نگاه تئوریک و پارامتریک دارند.

در دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه می آموزیم که فارغ از نوع پروژه و برای پارامترهایی که به عنوان داده وجود دارند، چگونه برنامه ریزی و چگونه کنترل کنیم. برای انجام این کار باید اطلاعات فنی به شکلی که بتواند ورودی های لازم برنامه ریزی و کنترل پروژه را تامین کند به کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه داده شود. به عبارت دیگر طبیعتاً کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه اطلاعات فنی لازم را دارا نیستند و منتظرند که پارامترهای اطلاعاتی به آنها داده شود. از طرفی پیمانکاران نیز اغلب نمی دانند که به کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه چه اطلاعاتی باید  بدهند و چه بخواهند.

این فاصله در همزبانی کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و سازندگان باعث می شود که اکنون نگاه بسیاری از سازندگان این گونه باشد که این دانش کم فایده است و ترجیح می دهند بدون این ابزارها کار کنند. بسیاری از کارشناسان کنترل پروژه نیز می اندیشند که این امر ناشی از نگاه سنتی پیمانکاران است.

این بسته آموزشی به دنبال تربیت کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه آگاه و متخصص برای صنعت ساختمان است.

بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی شامل دوره های زیر است:

 

ردیف

دوره آموزشی

پیش نیاز

تعداد ساعات

1

نقشه خوانی

-

16

2

فرآیند متره و برآورد

1

16

3

Microsoft Project 2016

-

24

4

فرآیند اجرا از خاکبرداری تا نازک کاری

-

16

5

برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

2، 3، 4

8

6 کنترل پروژه با BIM 5 40

بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی

120

 

* برای اطلاع از جزئیات و سیلابس هر دوره روی آن کلیک کنید.

* در صورتی که دانشجویان اطلاعات لازم از پیش نیاز هر دوره داشته باشند، می توانند در آن دوره شرکت کنند.