نقشه خواني

ثبت نام در دوره نقشه خواني

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 17
مدت(ساعت): 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار)
هزینه(تومان): 510,000
تاریخ شروع: 99/02/14

سیلابس دوره:

  • چگونگی تهیه نقشه یا پلان (فاز مطالعات، فاز صفر، فاز 1 و فاز 2)
  • نمادها و نقشه های ساختمانی
  • مقیاس های نقشه های ساختمانی (100/1، 200/1و ...) 
  • انواع برش ها و نماها در نقشه ها
  • اختلاف ارتفاع یا ترازهای مختلف در نقشه
  • نحوه بکارگیری و پیاده سازی  نقشه ها (بر و کف، تراز پر شده و ...)
  • انواع دوربین ها و تجهیزات تهیه نقشه ها
  • بررسی نقشه های اجرا شده با نمونه عینی کار اجرا شده و ارائه نمونه ای از پروژه های واقعی
  • نحوه استخراج متره از نقشه ها

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه