مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی Cash Flow Management

ثبت نام در دوره مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی Cash Flow Management

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
4
هزینه(تومان)
95,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

معرفی دوره:

جریان نقدینگی در شرکت مانند جریان خون در بدن است. در این دوره با ارائه یک فایل Excel، جریان نقدینگی و شاخص های سودآوری آموزش داده می شود.

 مخاطبین دوره:

  • همه افراد به خصوص مدیران شرکتهای پروژه محور، خدماتی و بازرگانی 

سیلابس دوره:

  • نحوه پیش بینی و ورود اطلاعات موجودی های نقدی و بانک
  • انواع نمودارهای مدیریت نقدینگی
  • آشنایی با شاخص های اقتصادی IRR و NPV
  • آشنایی با مفهوم ارزش زمانی پول