مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی Cash Flow Management

ثبت نام در دوره مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی Cash Flow Management

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 13
مدت(ساعت): 4
هزینه(تومان): 95,000
تاریخ شروع: 96/02/21

معرفی دوره:

جریان نقدینگی در شرکت مانند جریان خون در بدن است. در این دوره با ارائه یک فایل Excel، جریان نقدینگی و شاخص های سودآوری آموزش داده می شود.

 مخاطبین دوره:

  • همه افراد به خصوص مدیران شرکتهای پروژه محور، خدماتی و بازرگانی 

سیلابس دوره:

  • نحوه پیش بینی و ورود اطلاعات موجودی های نقدی و بانک
  • انواع نمودارهای مدیریت نقدینگی
  • آشنایی با شاخص های اقتصادی IRR و NPV
  • آشنایی با مفهوم ارزش زمانی پول

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه