برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی

ثبت نام در دوره برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی

روز و ساعت برگزاری
به هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار)
هزینه(تومان)
590,000
تاریخ شروع
با هماهنگی مشتری

اهداف دوره:

آشنایی مدیران، کارشناسان و سرپرستان با فرآیندها و روش های برنامه ریزی بخش تدارکات

مخاطبین دوره:

 • کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه بخش تدارکات سازمانها
 • کارشناسان واحد تدارکات سازمانها
 • سرپرستان و یا کارشناسان ارشد واحد تدارکات سازمانها

سیلابس دوره:

 • نقش تدارکات در پروژه های ECC و تبیین گام های یک فعالیت کامل تدارکات شامل خرید، پیگیری، بازرسی، حمل، گمرک، تحویل، کتابچه فنی و پشتیبانی
 • مراحل انجام خرید:
  • Sourcing
  • درخواست خرید (Material Requisition)
  • Pre-invitation
  • I.T.B
  • Clarification
  • C.L
  • Bid Receiving
  • Technical & Commercial Clarification
  • TBE
  • اعلام نتیجه فنی به سازندگان
  • CBE
  • Vendor Selection
  • PO
 • مراحل انجام پیگیری:
  • Vendor Documentation
  • Time Schedule
  • K.O.M
  • V.D.R
  • Expediting
  • Clarification
  • رفع مشکلات ساخت
  • Progress Report
  • Manufacturing critical pass and bottleneck settlement
 • بازرسی
 • حمل
 • ترخیص
 • تحویل
 • دریافت و تحویل کتابچه فنی نهایی
 • پشتیبانی، نصب و راه اندازی
 • Inco terms
 • معرفی تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه
 • نحوه ارتباط بخش تدارکات با سایر قسمتهای پروژه