مدیریت طرح

ثبت نام در دوره مدیریت طرح

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه تا جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 40
هزینه(تومان): 1,100,000
تاریخ شروع: 99/05/09

به فارغ التحصيلان اين دوره مدرک (Element K) آمریکا اعطا مي گردد كه مورد تأييد PMI بوده و با داشتن آن مي توان جهت شركت در آزمون PgMP اقدام نمود.

اهداف دوره:

کمک به مدیران سازمان جهت کنترل و مدیریت هرچه بهتر پروژه ها و رسیدن به مزایای مد نظر سازمان

مخاطبین دوره :

 • مدیران پروژه ها
 • مدیران طرح و برنامه 
 • مهندسین صنایع
 • مهندسین فناوری اطلاعات
 • مهندسین عمران 
معرفی دوره:
مدیریت طرح عبارت است از فرآیند مدیریت چندین پروژه مرتبط به طور همزمان به نحوی که سبب بهبود عملکرد سازمان شود.
 
سیلابس دوره:
 • فرآيندهای اصلي در مديريت طرح بر مبنای The Standard for Program Management 2th Edition شامل:  
  • فرآیند های تعریف طرح
  • فرآيندهای مقدماتی
  • فرآيندهای برنامه ريزي
  • فرآيندهای اجرايي
  • فرآيندهای كنترلي
  • فرآيندهای اختتامي
 • حوزه هاي دانش مديريت طرح شامل:
  • مديريت يكپارچگي طرح
  • مديريت دامنه طرح
  • مديريت زمان طرح
  • مديريت هزينه طرح
  • مديريت كيفيت طرح
  • مديريت منابع انساني طرح
  •  مديريت ارتباطات طرح
 
   
·          

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه