مهندسي معكوس

ثبت نام در دوره مهندسي معكوس

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 24
هزینه(تومان): 760,000
تاریخ شروع: 96/03/31

 

 اهداف آموزشي دوره

  •  ايجاد توانايي در فراگيران با بهره گيري از روشي سيستماتيك جهت دستيابي به تكنولوژي از روي تكنولوژي موجود با استفاده از ابزارهاي مهندسي همچون DOE. GD&T.TDP.
  • انواع نقشه هاي مهندسي و انواع مكانيزم ها، تكنيكهاي شبيه سازي VE.و... با هدف احاطه بر دانش فني محصول

 

سرفصل دوره آموزش مهندسي معكوس

 

  •  تعريف مهندسي معكوس
  •  مزايا. ضرورت وجودي و دلايل كاربرد آن
  •  سيستم اجرايي مهندسي معكوس
  •  Case Study - بيان پره توربين گازي
  • توضيح هر يك از ابزار هاي مهندسي معكوس نظير TDP ،GDT،DOE و غیره
     

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه