عملكرد كيفيت QFD

ثبت نام در دوره عملكرد كيفيت QFD

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
20
هزینه(تومان)
620,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

 

 اهداف آموزشي دوره

 آشنايي فراگيران با QFD در جهت توليد محصول يا ارائه خدمت مطابق با خواست مشتري

 

سر فصل دوره آموزش عملكرد كيفيت QFD

 

  • تاريخچه و مفاهیم QFD
  • اصول و مزاياي QFD
  • جایگاه QFD در سيستم مديريت كيفيت
  • تشريح روش چهار ماتریسی
  • روش هاي جمع آوري صداي مشتري
  • تهیه ماتریس خانه کیفیت به تفضیل
  • تهيه ماتريس هاي قطعه، فرآيند و ساخت
  • تعيين منافع و موانع