مديريت زنجيره تاْمين SCM

ثبت نام در دوره مديريت زنجيره تاْمين SCM

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی قبلی
مدت(ساعت)
32
هزینه(تومان)
980,000
تاریخ شروع
96/02/27

 

 اهداف آموزشي دوره

 ارتقاء دانش فراگيران در زمينه شناخت مفاهيم و روشهاي مورد استفاده در مديريت زنجيره تامين

 

سر فصل دوره آموزش مديريت زنجيره تاْمين SCM

 

  •   تعاريف، ضرورت، ويژگي ها، مشخصات و موضوعات کليدي در مديريت تامين
  •  شکل و موقعيت شبکه لجستيک، جمع آوري اطلاعات مورد نياز، موقعيت مشتريان، انبارها، فروشندگان، مراکز توزيع، مشخصات محصولات و تقاضاي سالانه و هزينه
  •  مديريت موجودي : مدل هاي موجودي، استراتژي هاي موجودي (RISK  POOLING)
  •  ارزش اطلاعات در زنجيره تامين : اثر BULL WHIP در زنجيره تامين، دلايل ايجاد اثر در زنجيره تامين، راه هاي مقابله با آن و يکپارچگي زنجيره تامين
  •  استراتژي توزيع : تحويل مستقيم (Cross Docking)، سیستم های فشاری-کششی (Transshipment) 
  •  اتحادهاي (ائتلاف)  third-party logistics، شيوه هاي مشارکت تامين کننده –فروشنده continuos replenishment ،quick response و vender managed inventory
  •  توليد هماهنگ و طراحي زنجيره تامين : مفهوم DESGIN OF LOGISTICS POST PONEMENT، محدوده سيستم هاي فشاري-کششی
  •  تکنولوژي اطلاعات براي مديريت زنجيره تامين، اهداف تکنولوژي اطلاعات در زنجيره تامين، زير ساخت تکنولوژي اطلاعات، تجارت الکترونيک، سطوح تجارت الکترونيک، يکپارچگي تکنولوژي اطلاعات زنجيره تامين