مديريت زنجيره تاْمين SCM

ثبت نام در دوره مديريت زنجيره تاْمين SCM

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 9 الی 17
مدت(ساعت): 32
هزینه(تومان): 980,000
تاریخ شروع: 96/02/27

 

 اهداف آموزشي دوره

 ارتقاء دانش فراگيران در زمينه شناخت مفاهيم و روشهاي مورد استفاده در مديريت زنجيره تامين

 

سر فصل دوره آموزش مديريت زنجيره تاْمين SCM

 

  •   تعاريف، ضرورت، ويژگي ها، مشخصات و موضوعات کليدي در مديريت تامين
  •  شکل و موقعيت شبکه لجستيک، جمع آوري اطلاعات مورد نياز، موقعيت مشتريان، انبارها، فروشندگان، مراکز توزيع، مشخصات محصولات و تقاضاي سالانه و هزينه
  •  مديريت موجودي : مدل هاي موجودي، استراتژي هاي موجودي (RISK  POOLING)
  •  ارزش اطلاعات در زنجيره تامين : اثر BULL WHIP در زنجيره تامين، دلايل ايجاد اثر در زنجيره تامين، راه هاي مقابله با آن و يکپارچگي زنجيره تامين
  •  استراتژي توزيع : تحويل مستقيم (Cross Docking)، سیستم های فشاری-کششی (Transshipment) 
  •  اتحادهاي (ائتلاف)  third-party logistics، شيوه هاي مشارکت تامين کننده –فروشنده continuos replenishment ،quick response و vender managed inventory
  •  توليد هماهنگ و طراحي زنجيره تامين : مفهوم DESGIN OF LOGISTICS POST PONEMENT، محدوده سيستم هاي فشاري-کششی
  •  تکنولوژي اطلاعات براي مديريت زنجيره تامين، اهداف تکنولوژي اطلاعات در زنجيره تامين، زير ساخت تکنولوژي اطلاعات، تجارت الکترونيک، سطوح تجارت الکترونيک، يکپارچگي تکنولوژي اطلاعات زنجيره تامين

 

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه