كارگاه آموزش مديريت پروژه بر اساس PMBOK

ثبت نام در دوره كارگاه آموزش مديريت پروژه بر اساس PMBOK

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
-
هزینه(تومان)
2,300,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

به فارغ التحصيلان اين دوره مدرك 35PDU از طرف مؤسسه Valense انگلستان اعطا مي گردد كه مورد تأييد PMI بوده و با داشتن آن مي توان جهت شركت در آزمون PMP اقدام نمود.

معرفی دوره :

این برنامه آموزشی شامل 10 حوزه دانش (مدیریت یکپارچگی، مدیریت حیطه، مدیریت زمانبندی، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات و خرید) است که در قالب 5 فاز (آغازین، برنامه ریزی، اجرا، مانیتور و کنترل و اتمام) ارائه می شود. در طول این دوره آموزشی مثال های کاربردی به همراه نمونه ای عملی برای فهم هرچه بیشتر مطالب ارائه می شود.

سیلابس دوره :

 • آشنایی با پروژه، مدیریت پروژه، طرح، مدیریت طرح، پورتفلیو و مدیریت پورتفلیو
 • آشنایی با شایستگی های مدیر پروژه
 • آشنایی با دفاتر مدیریت پروژه
 • آشنایی با ساختار سازمانی
 • آشنایی با چرخه حیات پروژه
 • آشنایی با چارچوب PMBOK
 • آشنایی با فرآیندهای آغازین
 • تکمیل فرآیندهای آغازین بر اساس یک پروژه نمونه
 • آشنایی با  کلیات فرآیندهای برنامه ریزی
 • آشنایی با روشهای جمع آوری نیازمندیها، تعریف حیطه کار و شکست کار
 • آشنایی با تعریف فعالیتها و توالی آنها و تخمین منابع و زمان و در نهایت تعریف زمان بندی کلی پروژه
 • آشنایی با تخمین هزینه و تعیین بودجه پروژه
 • تکمیل فرآیندهای برنامه ریزی  بر اساس یک پروژه نمونه
 • آشنایی با برنامه ریزی کیفیت و ابزارهای مدیریت کیفیت
 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان و مدیریت ارتباط با آنها
 • آشنایی با مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها، آنالیز آنها و نحوه پاسخ به آنها
 • آشنایی با مدیریت قراردادها و نحوه برگزاری مناقصات در پروژه
 • تکمیل فرآیندهای برنامه ریزی  بر اساس یک پروژه نمونه
 • آشنایی با فرآیندهای اجرای پروژه
 • آشنایی با جذب و مدیریت منابع انسانی
 • آشنایی با مدیریت تضمین کیفیت پروژه
 • آشنایی با ارزیابی و عقد قرارداد با پیمانکاران
 • تکمیل فرآیندهای اجرا بر اساس یک پروژه نمونه
 • آشنایی با فرآیندهای کنترلی پروژه ها
 • آشنایی با کنترل و اعتبار سنجی حیطه پروژه
 • آشنایی با مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
 • آشنایی با مدیریت کنترل ریسک
 • آشنایی با مدیریت پیمانکاران
 • تکمیل فرآیندهای کنترلی  بر اساس یک پروژه نمونه
 • آشنایی با فرآیندهای اختتام پروژه
 • آشنایی با خاتمه قرارداد با پیمانکاران
 • آشنایی با رویه اتمام قرارداد
 • تکمیل فرآیندهای اتمام  بر اساس یک پروژه نمونه


ویژگیهای دوره:

 • منطبق بودن دوره با استاندارد PMBOK (ویرایش پنجم)
 • به روز بودن مطالب
 • اداره کلاس در فضای جذاب و مشارکتی
 • قابلیت تعمیم مطالب در تمامی انواع پروژه