بسته آموزش مجازی برنامه‌ ریزی و کنترل مگا پروژه‌ها

ثبت نام در دوره بسته آموزش مجازی برنامه‌ ریزی و کنترل مگا پروژه‌ها

روز و ساعت برگزاری
-
مدت(ساعت)
8
هزینه(تومان)
310،000
تاریخ شروع
-

 

مخاطبین:

کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیران پروژه، سرپرستان کارگاه های پروژه و کلیه علاقه مندان به حوزه مدیریت پروژه

 

اهداف:

  • دست‌یابی به مهارت های کاربردی در تخصص برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • کسب دانش عملیاتی و مفاهیم بومی شده در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • ارتقاء و توسعه در مسیر شغلی

 

پیش نیاز:

آشنایی با مفاهیم اولیه برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مربوطه

 

سیلابس:

  • رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش مهندسی (Engineering)
  • رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش تدارکات (Procurement)
  • رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش اجرا (Construction)
  • رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش راه اندازی (Commissioning)
  • ایجاد یکپارچگی در پروژه های EPCC

با تشریح مفاهیمی همچون PSR ،MDR، پانچ لیست، PMS ،WPA ،S-curve ،Catchup Plan ،Replan ،Action Plan و ... همراه با ارائه نمونه فرمت‌ها