دوره حرفه‌ای برنامه‌ ریزی و کنترل مگا پروژه‌ها

ثبت نام در دوره دوره حرفه‌ای برنامه‌ ریزی و کنترل مگا پروژه‌ها

روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج ساعت 19 الی 22
مدت(ساعت): 12
هزینه(تومان): 139.000
تاریخ شروع: 19 خرداد

پیش نیاز: آشنایی با مفاهیم اولیه برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مربوطه

مخاطبین : کارشناسان برنامه ریزی  وکنترل پروژه، مدیران پروژه، سرپرستان کارگاه های پروژه و کلیه علاقه مندان به حوزه مدیریت پروژه

اهداف:

  • دست‌یابی به مهارت های کاربردی در تخصص برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • کسب دانش عملیاتی و مفاهیم بومی شده در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • ارتقا  و توسعه در مسیر شغلی

 

سیلابس:

  1. رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش مهندسی
  2. رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش تدارکات
  3. رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش اجرا
  4. رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش راه اندازی
  5. ایجاد یکپارچگی در پروژه های EPCC

 

با تشریح مفاهیمی همچون PSR،MDR، پانچ لیست ،PMS،WPA ، S-curve،Catchup Plan ، Replan،Action Plan و ... همراه با ارائه نمونه فرمت‌ها

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه