بسته آموزش مجازی بررسی تجربه کنترل پروژه در کانادا

ثبت نام در دوره بسته آموزش مجازی بررسی تجربه کنترل پروژه در کانادا

روز و ساعت برگزاری
-
مدت(ساعت)
3
هزینه(تومان)
120,000
تاریخ شروع
-

 

سیلابس دوره: 

  • معرفی محیط کاری در کانادا
  • معرفی پروژه ها
  • ساختار PMO
  • شرح وظایف Planner
  • تفاوت های شغلی و فنی کار در ایران و کانادا
  • پرسش و پاسخ