بسته آموزش مجازی برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز

ثبت نام در دوره بسته آموزش مجازی برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز

روز و ساعت برگزاری
-
مدت(ساعت)
12
هزینه(تومان)
310,000
تاریخ شروع
-

 

سیلابس دوره:

 • آشنایی با محیط، فرهنگ و شاخصه های اصلی  فعالیت در تخصص برنامه ریزی و کنترل پروژه های نفت و گاز
 • تشریح مدل مد نظر جهت پیاده سازی فرآیند های برنامه ریزی و کنترل پروژه در طرح های بزرگ (مگا پروژه ها) و آشنایی با دستورالعمل های مرتبط مانند Invoicing Procedure ،Reporting Procedure و …
 • شرح فنی از چگونگی طراحی WBS ،Activity codes و فعالیت های قابل تعریف
 • چگونگی طراحی PMS، شرح Job phases، چگونگی تعریف اوزان و ارتباط آن با بخش مالی
 • تشریح فرآیند تهیه و بررسی صورت وضعیت ها (Invoice ،WPA)
 • آشنایی کلی با فرآیندها و تجهیزات پالایشگاه شامل شرح مراحل استخراج گاز و میعانات از دریا، انتقال به پالایشگاه خشکی و چگونگی پالایش و جداسازی در پالایشگاه خشکی و شرح واحدهای Utility & Offsite
 • تشریح ارتباطات بین فعالیت ها در پروژه های نفت و گاز و فرآیند تهیه و توسعه Time Schedule در مگا پروژه ها با استفاده از Rolling Wave Planning Method
 • چگونگی برقراری ارتباط و یکپارچگی بین فرآيندهاي بخش های مختلف EPCC (مهندسي، تداركات، ساخت و راه اندازي)
 • تشریح Procurement Status Report يا PSR و ارتباط آن با برنامه ریزی کالا
 • تشریح Master Document Register يا MDR و چگونگی بهره برداری از آن در برنامه ریزی مهندسی
 • چگونگی رویکرد برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش راه اندازی و تعریف ساختار شکست کار بر اساس سیستم و ساب سیستم و متدولوژی راه اندازی پالایشگاه (OPERCOM)
 • مدیریت گزارشات (فرمت گزارشات، نکات کلیدی در ارائه و پرزنت ها، راههای جمع آوری اطلاعات)
 • شرح برنامه ریزی و کنترل پروژه در کنسرسیوم ها و توضیح فرآیندها و ارتباطات لازم
 • تشریح انتقال برنامه ها از ستاد به کارگاه و برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی به همراه روش تهیه برنامه Do-Access-Material و 3Months Look ahead Schedule