تاخیرات در پروژه ها

ثبت نام در دوره تاخیرات در پروژه ها

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار)
هزینه(تومان)
-
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

سیلابس دوره:

 • مبانی تاخیرات
  •  مقدمه : اهمیت تاخیرات
  •  تعریف تاخیرات بر اساس فرهنگ واژگان
  • تاخیرات مجاز و غیرمجاز
  •  مسیر بحرانی و شناوری
  • همپوشانی
 • تاخیرات و ادعا (ادعای زمان به عنوان یک نوع از ادعا)
 • بررسی علل و منشا اصلی ایجاد تاخیرات در پروژه ها
 • انواع تاخیرات (بر اساس عوامل ایجاد تاخیرات) ( بخشیدنی، قابل جبران، غیر قابل توجیه)
 • مباني قراردادي در مورد تاخيرات پيمان (نحوه محاسبه جریمه تاخیرات، هزینه تسریع و...)
  • تاخیرات در شرایط عمومی پیمان نشریه 4311
  • تاخیرات در قراردادهای سرجمع
  • تاخیرات در قراردادهای طرح و ساخت
  • تاخیرات در بخشنامه تعدیل
  • استعلام های سازمان برنامه و بودجه در خصوص مبحث تاخیرات
 • خواسته های تاخیرات
  • تمدید زمان
  • هزينه تطویل زمان ناشي از تاخيرات مجاز در پروژه
   • موارد و نحوه محاسبه
    • هزینه­ های بالاسری : هزینه دفتر مرکزی، هزینه مستمر کارگاه، هزینه تمدید ضمانت‌نامه
    • هزینه مستمر تجهیز کارگاه
    • هزینه­ های افزایش­ یافته اجاره ماشین­ آلات و تجهیزات
    • تعدیل قیمت قرارداد
    • هزینه ­های مربوط به فروشندگان و پیمانکاران دست دوم و ادعاهای آن­ها
    • هزینه بیکاری
    • هزینه تسریع
    • هزینه فشردگی
    • عدم پرداخت جریمه تاخیرات
   • قوانين و موانع پرداخت به پيمانکار
 • نحوه کمی سازی تاخيرات در پروژه ها
  • تمديد به دليل تاخير كارفرما در پرداخت مطالبات پيمانكار بر اساس بخشنامه 5090
   • نحوه محاسبه مدت
   • بررسي مشکلات محاسبات تاخيرات بر اساس آن
  • نحوه محاسبه سایر عوامل اصلی ایجاد ادعا
 • مستند سازی تاخیرات
 • نحوه تهیه برنامه زمانبندی و نکات آن
 • نحوه تهیه گزارش توجیهی (لایحه) تاخیرات در جهت تعيين تاخير مجاز
  • روش همپوشانی تاخیرات
  • روش برنامه زمانبندی