آموزش مجازی مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی Cash Flow Management

ثبت نام در دوره آموزش مجازی مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی Cash Flow Management

روز و ساعت برگزاری
-
مدت(ساعت)
4
هزینه(تومان)
250,000
تاریخ شروع
-

 

معرفی دوره:

جریان نقدینگی در شرکت مانند جریان خون در بدن است. در این دوره با ارائه یک فایل Excel، جریان نقدینگی و شاخص های سودآوری آموزش داده می شود.

 مخاطبین دوره:

  • همه افراد به خصوص مدیران شرکتهای پروژه محور، خدماتی و بازرگانی 

سیلابس دوره:

  • پیش بینی تنگناهای مالی و کاهش تاثیر آنها
  • مدیریت بهتر بر اخذ اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی و صرفه جویی در پرداخت بهره
  • حفظ ارزش زمانی سرمایه و غلبه بر تاثیر تورم با تسلط بر شاخص های اقتصادی کارها
  • کاهش وابستگی به بانک ها با پیش بینی و مدیریت نیازهای مالی
  • کنترل بهتر بر جریان نقدینگی شرکت جهت اخذ تصمیمات آگاهانه و جلوگیری از خواب سرمایه
  • مدیریت و حفظ نقدینگی در گردش (Cash in hand)
  • هدف گذاری استراتژیک بر مبنای سرمایه در گردش