دوره آنلاین مدیریت مدارک مهندسی در پروژه های EPC

ثبت نام در دوره دوره آنلاین مدیریت مدارک مهندسی در پروژه های EPC

روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 19 الی 21
مدت(ساعت): 8
هزینه(تومان): 100,000
تاریخ شروع: -

لینک گروه کلاس آنلاین در تلگرام:

https://t.me/joinchat/BkrEL0R7CRCMDT6KZtnfBw

سیلابس دوره:

 • آشنایی با پروژه های EPC 
 • نقش پیمانکار اصلی در پروژه
 • نقش کارفرما / مشاور کارفرما در پروژه
 • نقش مهندسین مشاور/ بخش مهندسی/ Licensor در پروژه
 • پیمانکاران جزء و نقش آنها در مهندسی
 • سازندگان / تامین کنندگان و نقش آنها در مهندسی
 • فازهای مختلف طراحی و مهندسی
 • DCC و نقش آن در پروژه
 • تهیه لیست مدارک مهندسی و مدیریت تغییرات
 • شاخص های کنترل و مانیتورینگ مدارک مهندسی
 • برنامه ریزی تولید مدارک مهندسی
 • مدیریت زمان در فرآیند ها
 • روش های پیگیری و سرعت بخشیدن به کار
 • تهیه دستورالعمل گردش مدارک مهندسی در داخل سازمان مهندسی (Internal Transmittal ،IDC)
 • معرفي فرم هاي گردش مدارك در فاز مهندسي بین ذینفعان پروژه (Project Transmittal ،Comment Sheet ،Reply Sheet ،End Conclusion)
 • نگهداری/ آرشیو مدارک مهندسی
 • درخواست های خرید و روش مدیریت آنها
 • روش های محاسبه درصد پیشرفت در مهندسی
 • بررسی و رسیدگی به تاخیرات
 • تهیه نقشه های As Built و Final Book
 • سیستم کنترل مدارک مهندسی
 • Workshop

اساتید این دوره آموزشی:

 

کانال مصورسازان پروژه

دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 96

ورود کاربر