بسته آموزش مجازی Primavera P6

ثبت نام در دوره بسته آموزش مجازی Primavera P6

روز و ساعت برگزاری
-
مدت(ساعت)
24
هزینه(تومان)
290,000
تاریخ شروع
-

 

سیلابس دوره:

 • معرفی نرم افزار Primavera Project Management
 • پیکربندی نرم افزار
  • تشریح مدیریت پروژه
   • مدیریت پروژه Enterprise
   • فرآیندهای مدیریت پروژه
   • برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
  • نگاه اجمالی
   • آغاز به کار
   • فضای کاری
   • Layout
   • سفارشی سازی نحوه نمایش
   • Layout های نمونه
   • استفاده از ویزاردها
  • تعریف انتخاب ها و تقسیم بندی های اجرایی
   • تعریف تنظیمات پیش فرض
   • تعریف دسته بندی ها و مقادیر استاندارد
   • تعریف واحد پولی جاری
  • تنظیم انتخاب های کاربر
   • قالب بندی واحدهای زمانی
   • قالب بندی تاریخ ها
   • اجرای ویزاردها
   • تغییر رمز عبور
   • تنظیم گزینه­های داده­های صفحه گسترده و پروفایل
   • انتخاب فیلترهای راه­اندازی
 • ساختاربندی پروژه ­ها
  • تعریف ساختار پروژه کلان (EPS)
   • مروری کلی بر ساختار پروژه کلان
   • تنظیمات EPS
   • اضافه کردن یک پروژه به EPS
   • کارکردن با EPS
   • تعریف جزئیات مربوط به EPS
  • ساختار شکست سازمانی (OBS)
   • OBS در سطح کلان
   • مشاهده ساختار OBS
   • ایجاد ساختار OBS
   • ویرایش اجزاء و عناصر OBS
  • تعریف منابع و نقشها
   • مرور کلی بر منابع
   • مشاهده و اضافه کردن منابع
   • تعریف و تخصیص کدها و مقادیر آن به منابع
   • تعریف نقشها
   • تخصیص نقشها به منابع
  • ساختار شکست کار (WBS)
   • ساختار WBS در سطح کلان
   • مشاهده ساختار WBS
   • تعریف ساختار WBS و وارد کردن مشخصه های آن
   • استفاده از WBS Milestones
   • تعریف تنظیمات مربوط به Earned Value برای عناصر خاصی از WBS
  • بودجه بندی
   • بودجه بندی بالا به پایین
   • تعریف بودجه
   • تعریف مخارج ماهیانه
   • پیگیری و بررسی تغییرات بودجه
   • به هنگام کردن و تجزیه و تحلیل بودجه ها
  • تعریف کدهای پروژه
   • تعریف و تخصیص کدهای پروژه
   • گروه بندی، خلاصه سازی و فیلتر بر اساس کدهای پروژه
  • ساختن تقویمها
   • ایجاد تقویمها
   • ویرایش تقویمها
 • زمانبندی
  • تعریف کدهای فعالیت
   • تعریف کدهای فعالیت و مقادیر آن
   • گروه بندی و خلاصه سازی براساس کدها
  • کارکردن با فعالیتها
   • مرور کلی بر فعالیتها
   • اضافه کردن فعالیتها
   • تعریف اطلاعات کلی فعالیتها
   • تعریف اطلاعات زمانبندی
   • تعریف روابط وابستگی
   • نمایش جزئیات فعالیت در تخصیصها
   • تخصیص منابع و نقشها
   • تعریف مراحل کاری (Steps)
  • کار با شماره حسابهای هزینه و مخارج پروژه
   • مروری بر شماره حسابهای هزینه و مخارج
   • تنظیمات ساختار شمار حساب هزینه
   • اضافه کردن مخارج و وارد کردن اطلاعات هزینه
   • تعریف جزئیات مخارج
   • تحلیل هزینه ها
 • بهنگام سازی و مدیریت زمانبندی پروژه
  • طرح مبنا
   • مدیریت طرح مبنا
   • کار با طرح مبنا
   • مقایسه زمانبندی های جاری و طرح مبنا
  • بهنگام سازی، زمانبندی و تسطیح
   • مراحل بهنگام سازی
   • انتخاب یک روش برای بهنگام سازی
   • تخمین خودکار میزان پیشرفت
   • بهنگام سازی فعالیت به صورت دستی
   • اعمال کردن مقادیر واقعی
   • زمانبندی پروژه
   • انواع تاریخهای فعالیت
   • تسطیح منابع
  • تهیه گزارشات کاربردی
   • فرمول نویسی با Global Change
   • نحوه رسم S-Curve فیزیکی زودترین و دیرترین
 • مدیریت اسناد و مدارک در Primavera
  • ایجاد اسناد
  • تخصیص مدارک به فعالیت ها و دیگر عناصر
  • مشاهده جزئیات مدرک
 • حد آستانه ای و هشدارها
  • ایجاد Issue ها در پروژه
  • تعریف جزئیات هشدار
  • ایجاد حد آستانه ای
  • اجرای حد آستانه ای
 • مدیریت ریسک پروژه
  • شناسایی و تعریف آیتم های ریسک در P6
  • محاسبه اثر ریسک در پروژه