دوره آنلاین Microsoft Project 2016

ثبت نام در دوره دوره آنلاین Microsoft Project 2016

روز و ساعت برگزاری: روزهای زوج 19 الی 21
مدت(ساعت): 24
هزینه(تومان): 330,000
تاریخ شروع: 97/02/15

لینک گروه کلاس آنلاین در تلگرام:

https://t.me/joinchat/BkrEL0R7CRCMDT6KZtnfBw

فیلم معرفی دوره

 

 

سیلابس دوره:

 • مشخصات کلی پروژه
  • تعاریف
  • تنظیم تاریخ شروع پروژه
  • تعریف واحدهای زمانی
  • تعریف تقویم
  • ورود فعالیت ها و Milestone ها و فعالیت های تکرار شونده
  • WBS و کدها
  • وابستگی ها
  • تنظیمات Time Scale
  • تنظیمات چاپ (Page Setup)
  • تنظیمات ظاهری Layout, Gridlines, Bar styles
  • مفاهیـم شنـاوری و مسیر بحرانـی
  • قیود زمانـی Constraints
  • سازماندهی اطلاعات (Organizer,Table, View, Grouping, Sort, Filter)
 • برنامه ­­ریـزی و کنترل زمانـی پروژه­ ها
  • انواع درصد پیشرفت­ ها (درصد پیشرفت زمانی، فیزیکی و کار)
  • درصد پیشرفت کل پـروژه و Summary
  • وزن­ بنـدی فعالیت­ ها (وزن زمانـی، مالی، فیزیکی)
  • نحوه فرمول­ نویسی برای محاسبه پیشرفت وزنی
  • محاسبه پیشرفت وزنـی کل پـروژه
  • محاسبه پیشرفت برنامه­ ریـزی شده و واقعی (Baseline, Update, Reschedule, Actual)
  • رسم نمودار S-Curve (Actual و Plan)
  • محاسبه تاخیر پـروژه
 • برنامه ­ریـزی و کنترل منابع
  • انواع منابع (مفاهیم)
  • انواع منابع در MSP
  • خصوصیات منابع
  • تعریف منابع
  • تخصیص منابع
  • مرور اطلاعات منابع
  • تسطیح منابع
  • به روز آوری کارکرد منابع
  • انواع مغایرت­ ها و variance کارکرد منابع
 • برنامه­ ریـزی و کنترل هزینه
  • روش های برنامه ریـزی هزینه (با منبع و بدون منبع)
  • تخصیص هزینه
  • رسم جریان نقدی (Cash Flow)
  • کنترل هزینه
  • شاخص ارزش حاصله (Earned Value)
 • گزارشات و داشبوردها
  • گزارشات و داشبوردهای کلی پروژه
  • گزارشات و داشبوردهای کنترل پیشرفت
  • گزارشات و داشبوردهای کنترل هزینه
  • گزارشات و داشبوردهای کنترل منابع

 

آموزش آنلاین Microsoft Project-MSP - مهندس دیباجی

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه