بسته جامع و حرفه ای آموزش Building Information Modeling - BIM

ثبت نام در دوره بسته جامع و حرفه ای آموزش Building Information Modeling - BIM

روز و ساعت برگزاری
(دارای جزئیات)
مدت(ساعت)
200
هزینه(تومان)
(دارای جزئیات)
تاریخ شروع
با هماهنگی مشتری

آموزش BIM