ثبت نام در دوره Navisworks

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان)
1,150,000
تاریخ شروع
با هماهنگی مشتری

Naviswork