آشنایی با Revit و Navisworks

ثبت نام در دوره آشنایی با Revit و Navisworks

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان)
270,000
تاریخ شروع
با هماهنگی مشتری

Revit & Naviswork