تیم سازی

ثبت نام در دوره تیم سازی

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها 9 الي 17
مدت(ساعت): 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان): 270,000
تاریخ شروع: -

 

کانال مصورسازان پروژه

ورود کاربر