مدیریت قراردادها با استفاده از BIM

ثبت نام در دوره مدیریت قراردادها با استفاده از BIM

روز و ساعت برگزاری
پنجشنبه ها 9 الي 17
مدت(ساعت)
8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان)
270,000
تاریخ شروع
مدیریت قراردادها با استفاده از BIM

مدیریت قرارداد