آشنایی با 25 کاربرد BIM در مدیریت پروژه

ثبت نام در دوره آشنایی با 25 کاربرد BIM در مدیریت پروژه

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی قبلی
مدت(ساعت)
8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان)
270,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

آشنایی با BIM