کنترل پروژه با BIM

ثبت نام در دوره کنترل پروژه با BIM

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها 9 الي 17
مدت(ساعت): 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان): 1,150,000
تاریخ شروع: 99/04/15

سیلابس دوره:

  • آشنایی با Revit
  • استفاده از Navisworks در کنترل پروژه

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه