ثبت نام در دوره Oracle BI

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
104
هزینه(تومان)
(دارای جزئیات)
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

Oracle BI