مدیریت پورتفولیو

ثبت نام در دوره مدیریت پورتفولیو

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 24
هزینه(تومان): 690,000
تاریخ شروع: 99/03/10

معرفی دوره:

اگر مدیریت پروژه و مدیریت طرح حوزه هایی متمرکز بر انجام دادن درست کارها در سازمان می باشند؛ مدیریت پورتفولیو بر انجام دادن کارهای درست تمرکز می کند. مدیریت پورتفولیو یا سبد پروژه تلاش دارد تا انتخابی صحیح از پروژه ها و طرح های منطبق بر نیازها، استراتژی و اولویت های سازمان را در اختیار شما قرار دهد. از این رو مدیران پورتفولیو تلاش می کنند تا با ایجاد سبدی از پروژه ها، طرح ها و سایر کارها در سازمان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را میسر سازند.

با در نظر گرفتن جایگاه این کارکرد حساس که عموماً در سطوح مدیران راهبردی، مدیران عامل و مدیران ارشد اجرایی سازمان ها انجام می پذیرد، فراگیری دانش، بینش و مهارت های مربوطه می تواند کمک شایانی به هدفمند نمودن فرآیندهای مدیریت پورتفولیو نماید. این برنامه آموزشی شما را آماده قرارگرفتن در این جایگاه خطیر می نماید.

کارگاه عملی مدیریت سبد پروژه ها، کارگاهی تعاملی در جهت بکارگیری عملی ابزارها و فرآیندهای مدیریت سبد پروژه ها می باشد که بر خلاف بسیاری از گزینه های آموزشی رایج، توسعه و بهبود مهارتهای رهبری و مدیریتی شرکت کنندگان را هدف قرار داده است. این کارگاه آموزشی، ویژه مدیران ارشدی است که درگیر تدوین سبد پروژه های سازمان، راهبری و هدایت سازمان در مسیر برنامه استراتژیک و تخصیص بودجه های سالانه بر اساس اولویت های سند راهبردی سازمان می باشند.

در این کارگاه آموزشی بر اساس آخرین نسخه استاندارد مدیریت پورتفولیو مؤسسه مدیریت پروژه (The Standard for Portfolio Management)  و بر اساس مثال های عینی و عملی مزایای حاصل از انطباق سازمان با فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت سبد پروژه ها را درک خواهید نمود و توانمندی و مهارت لازم جهت مدیریت اثر بخش چندین پروژه همزمان را به دست خواهید آورد.

سیلابس دوره:

  • معرفی چارچوب مدیریت پروژه سازمانی
  • آشنایی با مبانی مدیریت پروژه
  • آشنایی با مبانی مدیریت طرح و برنامه
  • آشنایی با چارچوب مدیریت پورتفولیو
  • آشنایی با مدیریت استراتژی پورتفولیو
  • آشنایی با مدیریت حاکمیت پورتفولیو
  • آشنایی با مدیریت عملکرد پورتفولیو
  • آشنایی با مدیریت ارتباطات پورتفولیو
  • آشنایی با مدیریت ریسک پورتفولیو

 

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه