کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

ثبت نام در دوره کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 9 الی 17
مدت(ساعت): 24 (سه روز همراه با پذيرايي و ناهار)
هزینه(تومان): 490,000
تاریخ شروع: 99/07/19

سیلابس دوره:

  • تهیه WBS و Gantt Chart
  • مقایسه لیست ها و دیتاهای مختلف در پروژه
  • کنترل منابع و تجهیرات کارگاهی
  • تهیه گزارشات کارگاهی
  • محاسبه پیشرفت پروژه و تهیه گزارشات مربوطه
  • تهیه صورت وضعیت های فهرست بهایی
  • تهیه گزارشات پویا و داینامیک
  • تهیه گزارشات مدیریتی
  • تهیه نمودارهای تحلیلی
  • تهیه داشبوردها

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه