کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

ثبت نام در دوره کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 13
مدت(ساعت): 4
هزینه(تومان): 95,000
تاریخ شروع: 96/02/21

کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project

اساتید این دوره آموزشی:

 

کانال مصورسازان پروژه

دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 96

ورود کاربر