کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Primavera P6

ثبت نام در دوره کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Primavera P6

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
4
هزینه(تومان)
130,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Primavera P6