آشنایی با فرآیندها و تجهیزات پالایشگاه

ثبت نام در دوره آشنایی با فرآیندها و تجهیزات پالایشگاه

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه 9 الی 17
مدت(ساعت): 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان): 340,000
تاریخ شروع: 99/01/31

سیلابس دوره:

  • آشنایی با پالایشگاه های گاز پارس جنوبی
  • آشنایی با تجهیزات پالایشگاه به همراه ارائه تصاویر و فیلم
  • شرح مراحل استخراج گاز و میعانات از دریا و انتقال به پالایشگاه خشکی
  • چگونگی پالایش و جداسازی در پالایشگاه خشکی
  • آشنایی با فرآیندهای جداسازی در صنعت پالایش گاز
  • آشنایی با فرآیند شیرین سازی گازها با آمین
  • آشنایی با حذف مرکاپتان با شستشوی کاستیک
  • آشنایی با واحد تولید گوگرد
  •  شرح واحدهای Utility & Offsite  

اساتید این دوره آموزشی:

 

ورود کاربر

کانال مصورسازان پروژه