راهبری Microsoft SharePoint 2013

ثبت نام در دوره راهبری Microsoft SharePoint 2013

روز و ساعت برگزاری
با هماهنگی مشتری
مدت(ساعت)
8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار)
هزینه(تومان)
290,000
تاریخ شروع
با هماهنگی قبلی

سیلابس دوره:

 • مقدمات آشنایی با شیرپوینت
 • آماده سازی محیط نصب شیرپوینت
 • نصب شیرپوینت سرور 2013
 • پیکربندی فارم
 • معماری منطقی در شیرپوینت
 • ایجاد وب اپلیکیشن ها
 • ایجاد مجموعه سایت ها
 • سرویس اپلیکیشن Managed Meta Data
 • سرویس اپلیکیشن User Profile Service 
 • سرویس اپلیکیشنSearch 
 • پیکربندی ایمیل در شیرپوینت
 • کار کردن در سایت ها
 • ایجاد کتابخانه، لیست و وظیفه
 • کار کردن با My Sites