دوره‌های آموزشی

دوره های آموزشی مهندسی کامپیوتر
عنوان دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان)
Create and Design Data Warehouse with Oracle Data Integrator 36 970,000 جزییات
Oracle BI 104 (دارای جزئیات) جزییات
Oracle BI : Build Repositories 36 970,000 جزییات
Oracle BI : Create Analyses and Dashboards 32 940,000 جزییات
راهبری Microsoft SharePoint 2013 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات
کاربری Microsoft SharePoint 2013 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات
دوره های آموزشی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه
عنوان دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان)
Microsoft Project 2019 24 (همراه با پذیرایی و ناهار) 590,000 جزییات
Navisworks 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Primavera P6 32 (چهار روز همراه با پذيرايي و ناهار) 690,000 جزییات
Project Server 2013 Business Intelligence - BI 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 390,000 جزییات
Revit برای رسته برق 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Revit برای رسته سازه 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Revit برای رسته معماری 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
Revit برای رسته مکانیک 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات
آشنایی با 25 کاربرد BIM در مدیریت پروژه 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
آشنایی با Revit و Navisworks 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
آشنایی با فرآیندها و تجهیزات پالایشگاه 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 340,000 جزییات
آموزش و استخدام در مصورسازان پروژه 3 رایگان جزییات
اصول و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه 16 430,000 جزییات
امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با نرم‌افزار COMFAR III 24 690,000 جزییات
اکسل کاربردی مهندسی 24 530,000 جزییات
برنامه ریزی و مدیریت تدارکات در پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی 8 (يك روز همراه با پذيرايي و ناهار) 320,000 جزییات
برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
بسته جامع و حرفه ای BIM برای مدیران پروژه 32 (دارای جزئیات) جزییات
بسته جامع و حرفه ای آموزش Building Information Modeling - BIM 200 (دارای جزئیات) جزییات
بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی 120 (دارای جزئیات) جزییات
بسته جامع و حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز 72 (دارای جزئیات) جزییات
تاخیرات در پروژه ها 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
تیم سازی 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
فرآیند اجرا از خاک برداری تا نازک کاری 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 590,000 جزییات
فرآیند متره و برآورد 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 510,000 جزییات
قراردادهای طرح و ساخت و EPC صنعتی و عمرانی داخلی و بین المللی فیدیک 24 890,000 جزییات
كارگاه آموزش مديريت پروژه بر اساس PMBOK - 2,300,000 جزییات
متره و برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بهای ابنیه و راه (صورت وضعیت نویسی) 24 - جزییات
مديريت ريسك در پروژه ها 16 490,000 جزییات
مدیریت ادعا در پروژه ها Claim Management 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 630,000 جزییات
مدیریت طرح 40 1,100,000 جزییات
مدیریت قراردادها با استفاده از BIM 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 270,000 جزییات
مدیریت مدارک مهندسی DCC 8 (یک روز همراه با پذیرایی و ناهار) 290,000 جزییات
مدیریت پورتفولیو 24 690,000 جزییات
مستندسازی پروژه 24 690,000 جزییات
مفاد شرایط عمومی پیمان های سه عاملی نشریه 4311 16 - جزییات
مهندسي ارزش در پروژه ها 16 490,000 جزییات
نقشه خواني 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 510,000 جزییات
هوشمندسازی کسب و کار با Power BI 24 800،000 جزییات
کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه 24 (سه روز همراه با پذيرايي و ناهار) 490,000 جزییات
کاربری Microsoft Project Server 4 210,000 جزییات
کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Microsoft Project 4 130,000 جزییات
کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال Primavera P6 4 130,000 جزییات
کارگاه پرسش و پاسخ و رفع اشکال کاربرد نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه 4 130,000 جزییات
یک لقمه MSProject 4 130,000 جزییات
عنوان دوره مدت(ساعت) هزینه(تومان)
SPSS 30 250,000 جزییات
دوره جامع آموزش Microsoft Enterprise Project Management - EPM 51 (دارای جزییات) جزییات
راهبری Microsoft Project Server 16 (دو روز همراه با پذيرايي و ناهار) 890,000 جزییات
شاخص های کلیدی عملکرد 16 640,000 جزییات
کنترل پروژه با BIM 40 (پنج روز همراه با پذیرایی و ناهار) 1,150,000 جزییات