سوابق آموزشی و پژوهشی:

  • برگزاری دوره های آموزش MOSS 2007 و Infopath 2007 و Sharepoint Designer 2007 - شرکت جيوان همراه افزار،  شرکت ايتراک، جهاد کشاورزی، بيمه خدمات درمانی، شرکت پترو هايتک کيش، گروه صنعتی ندا، شرکت نيپک، شرکت پارس آب تدبير، شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ايرانيان و شرکت قالب سازی تکوين