مدارک:

 • کارشناسی مهندسی نرم افزار
 • مدارک دوره های Oracle Database Workshop 1&2
 • مدرک دوره Oracle Data Guard
 • مدرک دوره Oracle BI Repository
 • مدرک دوره ODI 12C

سوابق اجرایی:

 • سابقه حضور در تیم شبیه ساز امداد آزمایشگاه تحقیقات مکاترونیک
 • سابقه حضور در تیم فوبالیست سایز متوسط آزمایشگاه تحقیقات مکاترونیک
 • سابقه قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۱ ترکیه، ۲۰۱۲ مکزیک و ۲۰۱۲ ایران در مسابقات رباتیک
 • طراحی و پیاده سازی انبار داده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • طراحی و پیاده سازی داشبورد های سامانه هوش تجاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • نصب و پیکربندی و پشتیبانی پایگاه داده مربوط به انبار داده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 • طراحی و پیاده سازی انبار داده سامانه سپرده بانک پارسیان
 • طراحی و پیاده سازی انبار داده سامانه پولشویی بانک پارسیان
 • DBA شرکت نیلرام 
 • مدیریت همزمان ۴۱ پایگاه داده اوراکل
 • مدیریت همزمان ۴۱ Application Server
 • نصب و مدیریت DataWarehouse
 • نصب ۳۲ عدد  پایگاه داده اوراکل نسخه های 11GR2 و 12C بر روی OLE6 و OLE7
 • نصب پایگاه داده های OLAP
 • تسلط بر Oracle Fusion Middleware
 • نصب Oracle Weblogic
 • آشنایی با Oracle Weblogic
 • تسلط بر  Oracle Datawarehouse builder
 • تسلط بر متد های Performance Tunning پایگاه داده
 • نصب و تنظیم ODI 12C
 • تسط بر ODI 12C
 • تسلط بر مفاهیم داده انبار داده
 • پیاده سازی پروژه های هوش تجاری
 • تسلط بر Oracle Forms و Oracle Reports
 • فارسی سازی تمام خطاهای اوراکل
 • نصب و تنظیمات OEM12c
 • نصب و تنظمیات Oracle BI 11 و Oracle BI 12 در سیستم عامل های ویندوز سرور ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و OLE 6.7
 • آشنایی با سیستم های لینوکس Oracle Linux، Centos
 • نصب Linux Enterprise و  Windows Server
 • کار با سیستم های JIRA
 • تسلط بر زبان های C#، JAVA، PL/SQL و C++
 • آشنایی با پایگاه داده های SqlServer و Mysql
 • آشنایی با Spring MVC و ASP.NET MVC
 • آشنایی با Lambda Expression
 • پیاده سازی OCR فارسی
 • پیاده سازی Text To Speech فارسی
 • تسلط بر سیستم های ERP مانند فروش، حسابداری فروش ، حسابداری مالی، اموال، کنترل پروژه
 • تسلط بر متد های هوش مصنوعی

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • آموزش سیستم های فروش، حسابداری فروش، حسابداری مالی، اموال در سایت مشتری 
 • آموزش در انجمن عملی دانشگاه خواجه نصیر
 • آموزش تیم رباتیک مجتمع فنی تهران
 • تدریس داخل سازمانی PL/SQL
 • آموزش پایگاه داده ORACLE
 • آموزش Oracle BI